Мінімальна зарплата і підсумований облік робочого часу

1. Статтею 3-1 Закону про оплату праці встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Як відомо, Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» мінімальну заробітну плату затверджено в місячному розмірі в сумі 3200,00 грн, в погодинному розмірі — 19,34 грн.

Якщо працівник, який працює за погодинною оплатою праці, відпрацює в січні 2017 р. встановлену місячну норму робочого часу (159 годин; лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 (далі — Лист № 11535) щодо норми тривалості робочого часу на 2017 р.), то його заробітна плата за місяць становитиме 159 × 19,34 = 3075,06 грн.

Чи потрібно такому працівнику проводити доплату різниці до місячного розміру мінімальної заробітної плати в сумі 124,94 грн (3200,00 – 3075,06)? Аналогічна ситуація складеться у квітні, травні та червні.

2. Працівнику встановлено оклад у розмірі 3200,00 грн. Він працює за підсумованим обліком робочого часу, обліковий період — квартал. Згідно з індивідуальним графіком роботи працівник має відпрацювати в І кварталі 2017 р. всього 493 години, в т. ч.:

— у січні — 150 годин;

— у лютому — 169 годин;

— у березні — 174 години.

Якщо працівник відпрацює в січні необхідні 150 годин згідно з установленим йому графіком роботи, то його заробітна плата має становити:

а) 3200 ÷ 159 × 150 = 3019,50 грн, оскільки він відпрацював менше, ніж передбачено за січень у Листі № 11535?

б) 3200,00, оскільки він відпрацював 150 годин згідно з встановленим йому графіком і виконав визначену йому місячну норму часу?

Якою має бути заробітна плата працівника в лютому:

а) 3200 грн, оскільки він отримує оклад?

б) 3200 ÷ 160 × 169 = 3380,00, оскільки він хоч і відпрацював згідно з передбаченим йому графіком встановлену місячну норму часу, однак вона є вищою, ніж визначено на лютий у Листі № 11535?

У відповідь на ці запитання Мінсоцполітики надало таке роз’яснення.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лист

від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282

Щодо розміру мінімальної зарплати та оплати праці за підсумованого обліку робочого часу

<…>

1. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено з 01.01.2017 р. мінімальну заробітну плату в місячному розмірі — 3200 грн, у погодинному розмірі — 19,34 грн.

Отже, для працівників, яким встановлені місячні оклади з нормою праці — місяць, мінімальною державною гарантією в оплаті праці є мінімальна заробітна плата в місячному розмірі, а для працівників з погодинною оплатою — мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.

2. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до ст. 3-1 Закону розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною п’ятою ст. 3-1 Закону встановлено, що в разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період.

У кінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з діючими умовами оплати праці: нарахування окладів, доплат і надбавок, в т. ч. за роботу у нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а по закінченню облікового періоду (півріччя), у випадку наявності надурочних годин, провадиться оплата надурочної роботи.

При цьому у випадку, коли працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком виходу на роботу (графіком змін), то йому мають нараховувати оклад, встановлений йому в трудовому договорі (штатному розписі), провести за необхідності доплату до розміру мінімальної заробітної плати та врахувати, що доплата за нічну роботу розраховується із встановленого працівнику окладу, проте нараховується понад розмір мінімальної заробітної плати.

У випадку коли працівник протягом місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати, щорічній відпустці, на лікарняному, не з’явився на роботі з нез’ясованих причин тощо, то заробітна плата йому нараховується пропорційно відпрацьованому ним часу згідно із встановленим графіком виходів (змін).

У кінці облікового періоду працівникові нараховують заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати та проводять оплату надурочних годин у подвійному розмірі понад розмір мінімальної заробітної плати.

Заступник директора Департаменту —

начальник відділу                                                                                       А. Литвин

        

© 2016 Заработная плата