Особливості (не)використання печаток

На сайті Верховної Ради України розміщено текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23.03.2017 р. № 1982-VIII. Нам, зокрема, запроваджено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг або від 850 до 1700 грн у випадку вимоги посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб'єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов'язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмови у прийнятті документа у зв'язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб'єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов'язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом (нова ст. 166-24 КпАП).

Крім того, викладено в новій редакції ст. 58-1 Господарського кодексу України, яка тепер передбачає, що:

— суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.

—  відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом;.

— наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків;

— виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

        

© 2016 Заработная плата