Ознака доходу у ф. № 1ДФ у разі отримання ПСП за двома підставами

Запитання: 
Працівниця має трьох дітей віком до 18 років, одна з яких є інвалідом, і користується ПСП на дітей. Як у цьому випадку правильно проставити ознаку ПСП у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» ф. № 1ДФ?
Відповідь: 
Питання надання ПСП працівни- кам, які мають двох і більше дітей, з яких одна є інвалідом, можна назвати проблемним, оскільки контролюючі органи неодноразово надавали відповіді та роз’яснення з цього приводу (зокрема, в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР), листі ДПА України від 25.02.2011 р. № 4062/6/17-0215), але згодом вони бути скасовані або відкликані, натомість іншого варіанта вирішення проблеми запропоновано не було. Суть проблеми полягає в тому, що насправді незрозумілою є точна кількість пільг, які згідно з ПКУ належать працівникам, що мають двох та більше неповнолітніх дітей, одна з яких є інвалідом. Існують різні точки зору податківців: наприклад, одну з них можна знайти на с. 88 цього номера журналу, а іншу — у прикладі 3 роз’яснення ГУ ДФС у Черкаській області, розміщеного на сайті управління за посиланням http://ck.sfs.gov. ua/media-ark/news-ark/282603.html. На нашу думку, в цьому випадку працівниця має право на ПСП за двома підставами: перша — як мати трьох дітей віком до 18 років (пп. 169.1.2 ПКУ); друга — як мати, що утримує дитину- інваліда (пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ). При цьому на кожну дитину-неінваліда їй надається ПСП у розмірі 100 % (у 2017 р. — 800,00 грн), а на дитину-інваліда — ПСП у розмірі 150 % (у 2017 р. — 1200,00 грн). Загальна сума ПСП становить 2800,00 грн (800,00 грн × 2 + 1200,00 грн). Оскільки згідно з Довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, ПСП на дитину-неінваліда та на дитину-інваліда мають різні ознаки, у розділі І ф. № 1ДФ за цією працівницею слід сформувати два рядки із зарплатною ознакою доходу «101» у графі 5. У першому рядку в загальному порядку заповнюються всі графи та відображається ПСП у підвищеному розмірі на дитину-інваліда, для чого в графі 8 проставляється ознака пільги «02». У другому рядку графи 3а, 3, 4а, 4 не заповнюються (в паперовому варіанті — прокреслюються), а графі 8 проставляється ознака «04» — для платника податку, який утримує двох чи більше дітей до 18 років.

       

© 2016 Заработная плата