Розраховуємо надбавку за «престижність» педагогічної праці

Олена Дробченко

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників з 01.01.2010 р. було запроваджено обов’язкову виплату надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівня, або як ще її називають — надбавки за «престижність» педагогічної праці. З 01.09.2011 р. уряд вирішив розширити коло осіб, яким така надбавка встановлюється

Згідно з постановою КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 (далі — Постанова № 373) з 01.09.2011 р. втрачає чинність постанова КМУ «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» від 05.10.2009 р. № 1130 і запроваджується 20-відсоткова надбавка педагогічним працівникам відповідно до вказаної вище постанови.
На відміну від раніше діючої, цю надбавку встановлюють усім педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування, які зазначаються в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963). Надбавка встановлюється як за основною посадою, так і за сумісництвом, на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником, тобто з 01.09.2011 р. її отримуватимуть працівники, які крім займаної посади проводять викладацьку роботу або заняття з гуртківцями. Якщо педагогічний працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, абсолютний розмір надбавки зменшуватиметься або збільшуватиметься пропорційно навантаженню (обсягу роботи).
Для наочності розглянемо нарахування цієї надбавки в певних ситуаціях.

Чи поширюються умови встановлення надбавки за «престижність» праці на педагогічних працівників дитячих притулків, центрів соціально-психологічної реабілітації, закладів охорони здоров’я?

Постановою № 373 визначено заклади та посади педагогічних працівників, які мають право на відповідну надбавку. Якщо посади: педагогічних працівників, зазначені у в Переліку № 963, і вони працюють, зокрема, в закладах соціального захисту дітей (притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації), і закладах охорони здоров’я, така надбавка їм нараховуватиметься, починаючи з 01.09.2011 р.

Викладач професійно-технічного навчального закладу працює за сумісництвом викладачем в іншому навчальному закладі. Чи нараховуватиметься йому з 01.09.2011 р. 20-відсоткова надбавка за Постановою № 373?

Так, нараховуватиметься.
Згідно з роз’ясненнями, наданими в листі МОНмолодьспорту від 25.05.2011 р. № 1\9-385 (далі — Лист № 1\9-385), обмежень щодо виплати такої надбавки працівникам, які працюють за сумісництвом, вказаною постановою не встановлено. Отже, якщо викладач професійно-технічного навчального закладу працює за сумісництвом в іншому навчальному закладі, йому виплачується надбавка пропорційно заробітній платі, нарахованій за години навчального навантаження, незалежно від обсягу навантаження за основним місцем роботи.

Чи встановлюється 20-відсоткова надбавка за Постановою № 373 майстрам виробничого навчання, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах?

Майстрам виробничого навчання, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах з 01.09.2011 р. слід нараховувати 20-відсоткову надбавку, передбачену цією постановою. Нагадаємо, що за раніше чинною постановою від 05.10.2009 р. № 1130 таку надбавку отримували вказані працівники винятково професійно-технічних навчальних закладів.

Як нараховується 20-відсоткова надбавка директору професійно-технічного навчального закладу, його заступникам, які за основною займаною посадою здійснюють викладацьку роботу в цьому закладі?

Відповідно до роз’яснень, наданих у Листі № 1\9-385, надбавка за Постановою № 373 встановлюється як до посадового окладу, так і за години викладацької роботи в обсягах, зазначених у п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Чи враховується директору загальноосвітнього навчального закладу при нарахуванні надбавки за «престижність» праці доплата за науковий ступінь кандидата наук?

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником вищестоящої організації (начальником, завідувачем відділу управління освітою).
Доплата директору закладу за науковий ступінь нараховується як до посадового окладу за займаною посадою, так і за години викладацької роботи. Отже, керівнику загальноосвітнього навчального закладу, який має науковий ступінь кандидата наук, належить нараховувати надбавку як до посадового окладу, так і до ставки заробітної плати за викладацькі години.
Зауважимо, що така процедура має бути погоджена з виборним профспілковим органом (профкомом), до повноважень якого за ст. 247 КЗпП належить вирішення разом із власником або уповноваженим ним органом питань оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Зазначимо, що доплата за науковий ступінь кандидата наук не впливає на розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), а додається до нього в абсолютних цифрах при обчисленні заробітної плати. Тож доплата за науковий ступінь кандидата наук при нарахуванні надбавки за «престижність» праці не враховується.
Розглянемо зазначену ситуацію на прикладі.

ПРИКЛАД
Директору загальноосвітнього навчального закладу, в якому станом на 01.09.2011 р. налічується 900 учнів та функціонує три групи продовженого дня, установлено 15-й тарифний розряд (1613,00 грн). Крім того, керівник має науковий ступень кандидата наук. Згідно з п. 91 Інструкції № 102 він проводить викладацьку роботу обсягом 9 год. (іноземна мова). Його тарифна ставка відповідає 12-му тарифному розряду (1325,00 грн). Cтаж педагогічної роботи — більше 20 років.

№ з/п

Складові заробітної плати

Розрахунок, грн

Підстава

Нарахування заробітної плати за посадою директора

1

Посадовий оклад (15-й тарифний розряд)

1613,00

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298

2

Доплата за вчений ступінь кандидата наук сноска*

241,95 (1613,00 ´ 15%)

Пункт 25 Інструкції № 102

3

Підвищення за наявність груп продовженого дня

80,65 (1613,00 ´ 5%)

Пункт 35 Інструкції № 102

4

Новостворений посадовий оклад

1693,65 (1613,00 + 80,65)

Пункт 34 Інструкції № 102

5

Надбавка за вислугу років

508,10 (1693,65 ´ 30%)

Порядок, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78

6

Надбавка за «престижність»

338,73 (1693,65 ´ 20%)

Постанова КМУ від 23.03.2011 р. № 373

Місячна заробітна плата за посадою директора: 2782,43 грн (1693,65 + 241,95 + 508,10 + 338,73)

Нарахування заробітної плати за викладацькі години

1

Учительська ставка заробітної плати (12-й тарифний розряд)

1325,00

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298

2

Оплата за викладацькі години (9 год.)

662,50 (1325 ´ 9 год. : 18 год.)

Пункт 68 Інструкції № 102

3

Доплата за науковий ступінь кандидата наук

99,38 (662,50 ´ 15%)

Підпункт 3 «г» п. 4 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298

4

Доплата за перевірку зошитів

66,25 (662,50 ´ 10%)

Пункт 37 Інструкції № 102

5

Надбавка за вислугу років

198,75 (662,50 ´ 30%)

Порядок, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78

6

Надбавка за «престижність» праці

132,50 (662,50 ´ 20%)

Постанова КМУ від 23.03.2011 р. № 373

Усього оплата за викладацькі години: 1159,38 грн (662,50 + 99,38 + 66,25 + 198,75 + 132,50)

Отже місячна заробітна плата директора становитиме 3941,81 грн (2782,43 + 1159,38).

Сноска*Постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298) і Наказом № 557 передбачено встановлення доплати за науковий ступінь.

Чи нараховується надбавка за «престижність» педагогічної праці при виплаті заробітної плати вчителю, викладачу, вихователю, керівнику гуртка за години, відпрацьовані в порядку заміщення тимчасово відсутніх колег?

Так, нараховується.
Згідно з Постановою № 373 20-відсоткова надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником. При її нарахуванні враховується обсяг годин, виконаний цими працівниками і в порядку заміщення тимчасово відсутніх працівників.
До вищесказаного додамо, що надбавка не залежить ні від стажу педагогічної роботи, ні від кваліфікації педагогічного працівника. Постановою № 373 визначено лише її розмір, а виплачується вона за відпрацьований час (Лист № 1\9-385).

Чи встановлюється 20-відсоткова надбавка учителям-логопедам, учителям-дефектологам, керівникам гуртків і практичним психологам дошкільних навчальних закладів?

Названі в запитанні посади віднесені до педагогічних і значаться в Переліку, затвердженому постановою КМУ № 963, а отже мають право на отримання цієї надбавки. До виходу зазначеної постанови педагогічні працівники цих закладів надбавку за «престижність» праці не отримували.

Дивіться умови передплати.

       

© 2016 Заработная плата