Електронний лист не відображається правильно? Подивитись у браузері

Вітаємо, колего! Бажаємо вдалого робочого тижня!
 
13 березня - 19 березня 2018 р.
Цитата тижня
«У наш час люди всьому знають ціну, але нічого не вміють цінувати. Оскар Уайльд»

 
ПАМ’ЯТКА ТИЖНЯ
 
Не забудьте, що:

 


14 березня, середа  


День українського добровольця
 
Міжнародний День боротьби проти гребель
 
Міжнародний день числа «Пі»
 
15 березня, четвер   


Всесвітній день захисту прав споживачів

16 березня, п'ятниця


Міжнародний день сну
 
17 березня, субота    


День мобілізаційного працівника
 
День створення в 1917 році Української Центральної Ради
 
18 березня, неділя     


День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
 
День працівника податкової та митної справи України
 
Міжнародний день планетаріїв
 
19 березня, понеділок


День кліента
Анонс тижня
  Розділом IV Закону про відпустки передбачено кілька видів соціальних відпусток, але не всі із них надаються за попередні роки. Про ті, що можуть бути використані працівниками за таких умов, та про порядок їх надання читайте у статті «Соціальні відпустки за попередні роки», яку надруковано в журналі
«Кадровик України», № 03/2018.
 

 
   Інколи працівники, які на підприємстві ведуть кадрове діловодство, припускаються помилок, які не сьогодні-завтра необхідно буде виправляти. Про одну з практичних ситуацій із виправлення помилок і йдеться в статті «Прийняття на одну посаду — звільнення з іншої: приводимо до ладу»,
надрукованій у журналі «Заработная плата», № 03/2018.
   У статті йдеться про те, як виправити помилку, яку виявили при звільненні працівника.


 
   Бувають випадки, коли роботодавець зобов`язаний поновити на роботі працівника (наприклад, за рішенням суду), але відповідна посада вже «зайнята» іншим працівником. Дізнатися, що робити у такій ситуації, ви зможете зі статті «Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі попереднього працівника: порядок дій», опублікованої в газеті
газеті «Консультант Кадровика»,
№6 (162) /2018.
Семінари від видавництва «ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ»

ДО УВАГИ КАДРОВИКІВ!

20 березня, м. Київ

бухгалтерський семінар-практикум

Нова програма від лектора
Мойсеєнко Т. І.


НОВА ПЕРСОНІФІКАЦІЯ. НОВИЙ ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ від ФСС

23 березня, on-line

Кадровий вебінар-практикум
Лектор:Басмат Л. Г.

КРИТИЧНІ МОМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК. 50 ЗАПИТАНЬ-ВІДПОВІДЕЙ.

 
Задайте запитання по темі на електронну адресу
konsultant@profpressa.com
Новини тижня
    Придбав ТМЦ за власні кошти — сплати ПДФО
 
   В індивідуальній податковій консультації (ІПК)  від 23.02.2018 р.
№ 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК ДФСУ роз’яснила, що якщо працівником придбання товарів для потреб юридичної особи здійснено за рахунок власних коштів, (тобто юридичною особою (роботодавцем) попередньо не видавалися кошти під звіт), то сума коштів, виплачених такій фізичній особі за вказані товари, включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах. ЄСВ не справляється.
   Це питання має давню історію, дуже актуальним воно було у 2004 році, коли почав діяти Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», що прийшов на зміну Декрету «Про прибутковий податок з громадян». І з того часу, як тільки хтось в податкових органах читає норми ПКУ буквально, це питання час від часу і виникає.

 


 

   Нарахування ЄСВ представниками нерезидентів
 

   В індивідуальній податковій консультації від 16.02.2018 р.
№ 643/6/99-99-13-02-03-15/ІПК ДФСУ роз’яснила питання щодо нарахування ЄСВ у разі нарахування та виплати заробітної плати іноземним громадянам, які працюють у представництві іноземної компанії, розташованої на території України. Повідомляється, що оскільки на іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не поширюються норми ст. 253 КЗпП, то вони не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Відповідно зазначені представництва не є страхувальниками для іноземців у разі нарахування та виплати їм на території України доходу у вигляді заробітної плати.
 


 


   Нові ліцензійні вимоги з працевлаштування за кордоном
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 140 викладено в новій редакції Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджені постановою від 16.12.2015 р. № 1060. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Власники ліцензій, отриманих раніше, мають привести свою діяльність у відповідність з новими Ліцензійними умовами, протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою.
 
   Зміни в порядку індексації доходів
 
   Постановою КМУ від 28.02.2018 р. № 141 внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою від 17.07.2003 р. № 1078. Зміни обумовлені змінами в пенсійному забезпеченні та виплаті деяких видів соціальних допомог і страхових виплат, що мали місце минулого року в ході так званої пенсійної реформи. І стосуються вони насамперед порядку індексації таких виплат. В порядку індексації доходів працюючих громадян кардинальних змін не відбувається.
   Постанова ще не набрала чинності. 
 

   Підвищення окладів та розрахунок відпускних
   
   Держпраці у Дніпропетровській області надало консультацію з питання підвищення окладу в періоді, коли працівник перебував у щорічній відпустці,
   Відповідно до п. 10 Порядку №100 підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому  періоді, так в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній  заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при  обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення, коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
   У випадку, коли посадові оклади були підвищені не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.
   На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Тобто зазначена  норма  передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового стану  дещо  зменшити коефіцієнт  коригування,  але  не  позбавляє  ці  підприємства від коригування.
   Так, наприклад, якщо підвищення тарифних ставок на підприємстві відбулось в 1,7 разу, але підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт 1,7, необхідно здійснити аналіз наявних фінансових  можливостей підприємства на проведення коригування, видати наказ про застосування  коефіцієнта нижчого,  наприклад,  коефіцієнта 1,5 чи 1,3  тощо. Цей  наказ  (розпорядження) має погоджуватись із профспілковим  комітетом підприємства або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.
   Якщо підвищення окладів відбулося в періоді, коли працівник перебував у щорічній відпустці, його середній заробіток необхідно  прокоригувати  і  нарахувати  належні йому кошти. Донарахування провадиться і у випадку, коли працівник відразу після відпустки звільняється,  а в період,  коли працівник перебував у відпустці, відбулося підвищення окладів.
Запитання тижня
 
   Що слід мати на увазі під час оформлення витягу із наказу?
 
   Із відповідного наказу до витягу без будь-яких змін, скорочень чи доповнень переносять такі реквізити:

  • «назва підприємства»,
  • «дата документа»,
  • «реєстраційний індекс документа»,
  • «місце складення документа»,
  • «заголовок до тексту документа».
   Реквізит «Підпис» оформлюють особливим чином. З оригіналу наказу до витягу переносять назву посади керівника, його ініціал(и) та прізвище. Сам керівник особисто підписувати витяг із наказу не повинен;
   Відмітка про засвідчення витягу із наказу є обов’язковим реквізитом цього документа, саме вона надає йому юридичної сили;
   Підпис особи, яка оформила відмітку про засвідчення витягу із наказу, має бути засвідчений відбитком простої круглої печатки підприємства (як правило, печатки служби діловодства, служби кадрів або іншого структурного підрозділу, в якому працює відповідна службова особа).
 
   Вчителя прийнято на роботу до школи в січні 2018 р. Якої тривалості можна надати йому відпустку влітку 2018 р.? Чи має він право на відпустку повної тривалості?
 
   Відпустки педагогічним працівникам надають на підставі Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346 (далі — Порядок № 346). Порядок розроблено та затверджено на виконання частини шостої ст. 6 Закону про відпустки.
   Згідно з розділом ІІІ додатка до Порядку № 346 тривалість щорічної основної відпустки вчителів усіх спеціальностей у середніх навчальних закладах становить 56 календарних днів.
   У свою чергу, п. 2 Порядку № 346 передбачено, що педагогічним працівникам навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Отже, вчитель, прийнятий на роботу до школи в січні 2018 р., також має право на відпустку повної тривалості, тобто 56 календарних днів, уже влітку цього року.
   Зауважимо, що відпустки працівникам усіх підприємств, установ, організацій мають надаватися відповідно до затвердженого графіка відпусток. Отже, в цьому випадку кадрова служба середнього навчального закладу, складаючи графік відпусток на 2018 р., мала була передбачити відпустку повної тривалості і для новоприйнятого працівника. Якщо ж цього не було зроблено, наприклад, працівника було прийнято на роботу після затвердження графіка відпусток, то до нього варто внести зміни.
Порада тижня
    Під час визначення критеріїв преміювання керуйтеся Методичними рекомендаціями щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій

    Система преміювання має базуватися на комплексі певних показників, які свідчать про досягнення, виконання або перевиконання поставлених цілей і завдань. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендованихі наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.2003 р. № 23 (далі — Рекомендації № 23), премія — це основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їхньої трудової діяльності та виробництва в цілому, за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством. Тобто, підприємство самостійно визначає критерії, за якими воно надаватиме премії, та умови оцінки результатів праці для їх виплати.
    Рекомендації № 23 пропонують брати за основу два критерії — основні показники преміювання та показники умов преміювання. Перший критерій є базою для визначення розміру премії, а другий — умов преміювання.
    В свою чергу, умови преміювання можуть поділятися на основні та додаткові. Наприклад, якщо основні умови не виконані — премія не виплачується, якщо не виконані додаткові — розмір премії може бути знижений до 50 %. Мінпраці рекомендує використовувати не більше трьох основних показників, що визначають умови преміювання.
    Методи розрахунку окремих показників діяльності підприємства, які враховуються під час матеріального стимулювання праці працівників, наведені в додатку Б до Рекомендацій № 23.

    Через який час і як можна анулювати наказ про догану

    За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана або звільнення (ст.147 КЗпП). Дисциплінарні стягнення застосовуються посадовою особою підприємства, якій надано право прийняття на роботу (призначення на посаду) працівників. Ця ж посадова особа має право зняти стягнення з працівника до закінчення одного року (строк дії стягнення), якщо він не допустив нового порушення дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник. На практиці дострокове зняття дисциплінарного стягнення, як правило, ініціює кадрова служба (може ініціювати безпосередній керівник), шляхом подання керівнику підприємства відповідної доповідної записки. Позитивне рішення оформляється наказом (див. у Рецепті тижня).
 
«РЕЦЕПТ» ТИЖНЯ
    
Зразок
наказу про зняття дисциплінарного стягнення
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ»
 
НАКАЗ


   12.03.2018 р.                                 м. Миколаїв                                   № 24-к
 

   Про зняття дисциплінарного стягнення
 
   Наказом від 25.05.2017 р. № 174-п Петренку П. В., слюсарю 4-го розряду складального цеху, було оголошено догану за появу на території підприємства в нетверезому стані. У подальшому Петренко П. В. не допустив жодних порушень трудової дисципліни і проявив себе в роботі з позитивного боку. У зв’язку із цим
 
НАКАЗУЮ:
 
   Вважати таким, що втратив силу, наказ від від 25.05.2017 р. № 174-п «Про притягнення Петренка П. В. до дисциплінарної відповідальності».
 


Директор                         Самойленко                                      М. В. Самойленко
 
  
   Візи:
    

Всі права захищенні © 2014

Ви отримали цей лист, оскільки підписалися на щотижневу електронну газету «Зарплата&Кадри».