Електронний лист не відображається правильно? Подивитись у браузері

Вітаємо, колего! Бажаємо вдалого робочого тижня!
 
10 квітня - 16 квітня 2018 р.
Цитата тижня
«Живи, зберігаючи спокій. Прийде весна, і квіти розпустяться самі. Китайське прислів'я»

 
ПАМ’ЯТКА ТИЖНЯ
 
Не забудьте, що:

 

 
11 квітня, середа  


Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів


12 квітня, четвер  


Всесвітній день авіації і космонавтики

День працівників ракетно-космічної галузі України

Всесвітній День рок-н-ролу

День скаута в Україні

14 квітня, субота  


День ДАІ МВС України
 
15 квітня, неділя   


День працівників кримінального розшуку України

День фахівця з радіоелектронної боротьби

 

16 квітня, понеділок


Всесвітній день голосу

Анонс тижня
   У січневому номері журналу «Кадровик України» ми наводили інформацію про подання звітності підприємствами у 2018 р. Було вказано назви звітів, терміни та форми їх подання, а також надано рекомендації щодо їх заповнення. За неподання згаданої звітності на керівників підприємств або їх підлеглих накладається певна відповідальність. Докладніше про це виможете дізнатись зі статті «Відповідальність за неподання звітності у 2018 році», яку надруковано в журналі
«Кадровик України», № 04/2018.
 

 
   У разі погіршення фінансового становища підприємства зниження тарифних ставок (окладів) усім працівникам може стати крайнім заходом для скорочення виробничих витрат. Це рішення слід підготувати так, щоб зниження заробітної плати з розумінням приймалося трудовим колективом і не порушувало трудового законодавства. Як це зробити — читайте в статті «Зниження тарифних ставок (окладів): нормативні та практичні аспекти», яку надруковано в журналі
«Заработная плата», № 04/2018.


 
   Деякі з працівників іноді повинні працювати у вихідні та святкові дні, але не всі з них знають, за яких саме обставин така праця можлива і як вона їм компенсуватиметься. Ознайомитися з відповідями на запитання, пов’язаними з роботою у вихідні та святкові дні, аби за необхідності одразу надавати відповідні роз’яснення працівникам свого підприємства, ви можете у статті «Робота у вихідні і святкові дні: коли можлива та як регулюється», яку опубліковано в газеті «Консультант Кадровика», № 7 (163) /2018. 

20 квітня, м. Київ.
Семінар-практикум. Нова програма для відділу кадрів.


Семінар проводить один із найкращих фахівців України — МОЙСЕЄНКО ТЕТЯНА ІГОРІВНА, фахівець із законодавства про працю, податковий консультант, автор численних статей з питань оплати праці та законодавства про працю.

ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКІВ, КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ, СТРАХОВИЙ СТАЖ, ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ.

 • КАДРОВІ ТУРБОТИ ПІД ЧАС ВІДПУСТОК ПРАЦІВНИКІВ.
 • КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ТА ЙОГО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОТРИМАННЯ УСІМА РОБОТОДАВЦЯМИ (юрособами, ФОП тощо)
 • ПРИВОДИМО У ВІДПОВІДНІСТЬ КЛАСИФІКАТОРУ ПРОФЕСІЙ НЕПРАВИЛЬНІ НАЗВИ ПОСАД:
 • ОСОБИ з ІНВАЛІДНІСТЮ: зміни з 20.01.2018 р. ІПР і довідка МСЕК — ДВА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ МОЖЛИВОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
 • СТРАХОВИЙ СТАЖ для листків непрацездатності обчислюємо В ПОВНИХ місяцях.
  РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: 

 
Задайте запитання по темі на електронну адресу
konsultant@profpressa.com
Новини тижня
  

Вимоги безпеки до обладнання

 
   Наказом Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 р. № 2072 (набирає чинності з дня його офіційного опублікування) затверджено Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками.

   Вони поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками у процесі трудової діяльності. 

 

Доплата за військовий облік

 

    У листі від 09.02.2018 р. № 227/0/101-18/281 Мінсоцполітики повідомляє, що якщо на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом покладаються додаткові обов'язки з ведення військового обліку, які не передбачено посадовою інструкцією, то за їх виконання встановлюється відповідна доплата.
   Якщо в посадовій інструкції, наприклад, інспектора з кадрів, визначено завдання з ведення військового обліку, то доплата не виплачується. У такому разі фахівець кадрової служби при веденні військового обліку виконує свої безпосередні обов'язки та отримує відповідну оплату з урахуванням виконання зазначених функціональних обов'язків.

 
   Нове у встановленні групи інвалідності
 
   Законом України від 13.03.2018 р. № 2318-VIII внесено зміни до ст. 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності. Встановлено, що у разі якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд (переогляд) проводиться за місцем її проживання (вдома), у т.ч. за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров’я, в яких така особа перебуває на лікуванні.
   Крім того запроваджено таке. Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у т.ч.необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого ст.26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково).
   Особам, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, отримали ушкодження, які призвели до необоротної втрати (у тому числі ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), необоротної втрати іншого органу або повної стійкої втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище визначених законодавством критеріїв встановлення групи інвалідності, але не вище I групи.
   Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду.
    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
   Внесено зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок
 

   Уряд постановою від 04.04.2018 р № 240 вніс зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок.
   Постанова регулює проведення зустрічних звірок під час проведення перевірок відповідності умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки».
   Зустрічна звірка проводиться стосовно платників податків-резидентів, які:
 • є стороною контрольованої операції,
 • беруть участь в ланцюжку поставок товарів (робіт, послуг), що є предметом контрольованої операції.
   Під час зустрічної звірки:
 • здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;
 • забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципом «витягнутої руки» у випадках, передбачених пп.39.5.2.13 ПКУ.
 
   Чи виплачують соціальну стипендію в період декретної відпустки студентки
 
   Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882), не містить положення, відповідно до якого стипендія студента встановлюється у розмірі, пропорційному кількості днів перебування особи у статусі студента, який навчається за державним замовленням. Це відмічає Мністерство освіти і науки України в листі від 07.11.2017 р. № 1/11-11618.
   Також вказується, що відповідно до п. 6 Порядку № 882  у період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі. Жінка, яка продовжує навчання, має право на отримання або стипендії, або допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (у розмірі місячної стипендії) за її вибором; при цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (пп.1 п. 5 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751).
   З дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і у випадку, якщо студентка прийме рішення щодо продовження навчання за денною формою, відповідно до абзацу 2 п. 7  Порядку № 882 вона отримуватиме щомісячну грошову допомогу, передбачену законодавством, і стипендію, призначену згідно з Порядком № 882.
   Порядок № 882 не передбачає позбавлення стипендії або зменшення її розміру у залежності від отримання допомоги з інших джерел.
Запитання тижня
    Через який час можна перевести молодшого інспектора з кадрів на посаду інспектора з кадрів?
 
   Під час присвоєння і підвищення кваліфікаційних категорій, професійного просування по роботі, проведення кваліфікаційної атестації тощо слід користуватися галузевими випусками ДКХП. ДКХП є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.
Кваліфікаційну характеристику професії «Інспектор з кадрів» вміщено до розд.1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.
   Кваліфікаційною характеристикою професії «Інспектор з кадрів» кваліфікаційна категорія «молодший» до цієї професії не передбачена. Натомість, у розділі «Кваліфікаційні вимоги» передбачено дві категорії:
   — «Інспектор з кадрів»;
   — «Старший інспектор з кадрів».
   Для переведення інспектора з кадрів на посаду старшого інспектора з кадрів визначено мінімальну вимогу до стажу роботи — не менше року.
   Водночас, п.11 Загальних положень розд.1 випуску 1 ДКХП передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу).
   З огляду на те, що на сьогодні порядок застосування похідного слова «молодший» до професійних назв робіт у КП не визначено, формально редакція професійної назви роботи «Молодший інспектор з кадрів» не буде помилкою. Інформації щодо стажу роботи, умов переведення з посад «молодших» фахівців на інші посади в ДКХП також не міститься. Тому якщо йдеться про організаційно-правовий статус працівника за посадою, усі ці моменти визначаються підприємством самостійно.
 
   Підприємство попередили про планову документальну перевірку, але за день до її початку захворіла головний бухгалтер. Передзвонили перевіряючим та повідомили про це, однак вони сказали, що почнуть у запланований термін, оскільки в них затверджений план-графік перервірок. Чи має переноситися термін перевірки, якщо захворів головний бухгалтер?
 
   Здійснення перевірок платників податків регулюється нормами глави 8 ПКУ та Методичними рекомендаціями щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затвердженими наказом ДПА України від 14.04.2011 р. № 213 (далі — Методичні рекомендації).
   Цими документами перенесення планової документальної перевірки передбачено у двох випадках:
 • якщо платник податків (посадові особи платника податків або його законні уповноважені представники) відсутній за місцезнаходженням або місцем проживання (п.1.8 Методичних рекомендацій);
 • якщо під час проведення перевірки від платника податків надходить повідомлення про втрату, пошкодження, знищення документів або вилучення їх правоохоронними органами, в зв’язку з чим проведення перевірки є неможливим (п.1.15 Методичних рекомендацій, п.44.5 ПКУ).
   У зазначених випадках складається акт довільної форми, у якому викладається причина неможливості проведення або продовження перевірки у терміни, вказані у направленні. В подальшому контролюючий орган виписує нове направлення та видає новий наказ про перевірку із зазначенням нової дати початку.
   Інших випадків перенесення планової документальної перевірки не передбачено, а це означає, що хвороба головного бухгалтера не є підставою для перенесення перевірки.
   Відмовити у проведенні перевірки платник податків має право тільки, якщо посадова особа контролюючого органу не пред’явила відповідні документи (направлення на проведення перевірки, копію наказу контролюючого органу, службове посвідчення) або пред’явила, але документи були оформлені з порушенням (абзац шостий п.81.1 ПКУ). Якщо всі документи в нормі, то у платника податків немає підстав для відмови у проведенні перевірки, а головного бухгалтера необхідно тимчасово замінити.
   Як правило, установчими документами підприємства передбачено покладання на іншу особу організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на випадок відсутності керівника та головного бухгалтера з причин перебування їх у відпустці, відрядженні, на лікарняному тощо. Якщо ж цього немає в установчих документах, то керівник підприємства має видати наказ про призначення особи, уповноваженої на виконання функцій головного бухгалтера на час його хвороби.  

Порада тижня


   Про порядок оформлення переведення вагітної працівниці на легшу роботу
 
    Порядок переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, передбачений ст.178 КЗпП. Таке переведення є тимчасовим і
відбувається за ініціативою працівниці на підставі таких документів: заява і медичний висновок.
   Право на переведення на іншу роботу, яка виключає вплив несприятливих факторів, вагітна жінка має лише з того періоду, коли виникла необхідність у переведенні за висновком лікаря (а не з часу встановлення вагітності).
   До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою та виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона увільняється від роботи зі збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації. 
   Якщо вагітна жінка працює на легкій роботі, пов’язаній із впливом несприятливих виробничих факторів, то вона може бути переведена на аналогічну роботу, не пов’язану з впливом таких факторів. Якщо ж жінка працює на робочому місці, де немає несприятливих виробничих факторів, але відповідно до медичного висновку вона має потребу в переведенні на легшу роботу, то роботодавець зобов’язаний перевести її на таку роботу. Рішення щодо переведення оформляється наказом із зазначенням причин і строків переведення.
   На час переведення за вагітною жінкою зберігається середній заробіток за попередньою роботою, а якщо заробіток після переведення є вищим, — виплачується фактична заробітна плата.
 
   Щодо надання відпусток без збереження заробітної плати
 
   Законом передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати, а саме:
   — відпустка, що надається працівникув обов’язковому порядку. Повний перелік підстав і граничну тривалість за кожною із таких відпусток визначає ст. 25 Закону про відпустки. Зокрема, такі відпустки надаються матерям з дітьми, інвалідам, пенсіонерам, ветеранам праці, в разі одруження, поховання, на час карантину тощо;
   — відпустка, яка надається за згодою сторін (роботодавця і працівника), відповідно до ст. 26 Закону про відпустки. Підставами для надання такої відпустки можуть бути «сімейні та інші обставини», а тривалість не може перевищувати 15 календарних днів на рік.
   Відмінності між зазначеними відпустками полягають в такому:

 • відпустки за ст. 25 Закону про відпустки надаються в обов’язковому порядку за бажанням працівника, а за ст. 26 цього Закону — за погодженням працівника з роботодавцем;
 • для «обов’язкової» відпустки причини її надання чітко обумовлені законодавством, а для надання відпустки за згодою сторін переліку причин немає.
   Однак і відпустка без збереження заробітної плати, яка надається працівникові в обов’язковому порядку, і відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін, надаються лише за бажанням працівника, а не з ініціативи роботодавця.
 
«РЕЦЕПТ» ТИЖНЯ

 

Зразок  наказу про надання відпустки
без збереження заробітної плати у зв'язку з доглядом за хворим родичем
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СІРІУС»
 
НАКАЗ
 
12.04.2018 р.                                                 м.Суми                                 № 35-к

Про надання відпустки
без збереження заробітної плати
 
   У зв'язку з необхідністю догляду за хворим родичем і відповідно до п. 10 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»
 
   НАКАЗУЮ:
 
   Оверченку Олексію Петровичу, комплектувальнику цеху № 3, надати відпустку без збереження заробітної плати з 16 квітня 2018 року тривалістю 30 календарних днів.
 
   Підстави:
   1. заява Оверченка О.П. від 11.04. 2018 р.;
   2. довідка медичної установи № 42 від 05.04.2018 р.
 
Директор                                           Бондаренко                       А. Н. Бондаренко   
 
З наказом ознайомлено:                  Оверченко
                                                          12.04.2018 р.


 

 

Всі права захищенні © 2014

Ви отримали цей лист, оскільки підписалися на щотижневу електронну газету «Зарплата&Кадри».