Оплата праці

Звітність з праці: звітуємо у 2019 році

63
Тетяна Бочкарьова

У статті розглянуто особливості подання у 2019 р. звітності з праці: місячного та квартального Звіту із праці за ф. № 1-ПВ

Оплата праці у вихідні та святкові (неробочі) дні

63
Станіслав Соломонов

Незважаючи на те що питання оплати праці у вихідні та святкові (неробочі) дні неодноразово розглядалися на сторінках нашого журналу, вони не втрачають актуальності. Тож у статті — нормативні рішення щодо деяких, на перший погляд, звичайних, але не менш напружених випадків оплати роботи в такі дні

Коригування зарплати: норми та зразки документів

45
Станіслав Соломонов

Питання коригування (осучаснення) заробітної плати в ході обчислення середнього заробітку завжди актуальне незважаючи на те, що воно не є чимось новим, запровадженим недавно тощо. В умовах інфляції згідно із законодавчими актами та рішеннями, передбаченими в колективних договорах, на підприємствах, в установах та організаціях систематично підвищуються тарифні ставки та посадові оклади. У статті наведено нормативні положення про коригування зарплати й особливості його практичного застосування на госпрозрахунковому підприємстві

Переведення працівників: варіанти індексації зарплати

62
Ніна Підлужна

У ході індексації доходів працівників багато запитань виникає в ситуаціях, пов’язаних з їх переведеннями між підприємствами та між структурнимипідрозділами. Відповіді на найтиповіші з них — у статті

Выплата зарплаты натурой: иной взгляд

54
Дмитрий Кучерак
В статье «Выплата зарплаты натурой» рассмотрен вопрос выплаты зарплаты натурой. Выводы, сделанные в статье, подтверждены ссылкой на нормативные акты. Но к этому вопросу существует и другой подход...

Выплата зарплаты натурой

47
Станислав Соломонов
Зарплату можно выплачивать не только денежными средствами, но и в натуральной форме. Применить такой способ выплаты зарплаты можно не только при отсутствии денежных средств — он может быть предусмотрен предприятием как
одна их форм ее выплаты. Об организации натуроплаты на предприятии — в статье

Среднемесячная зарплата при суммированном учете рабочего времени

49
Станислав Соломонов

В нормативных положениях не указываются особенности расчета среднемесячной зарплаты за последние два месяца работы, в т. ч. как расчетной величины для начисления выплат и пособий, при суммированном учете рабочего времени. Этот вопрос и рассмотрен в статье

Тарифные ставки (оклады): необходимо ли и как устанавливать

60
Станислав Соломонов
Вопрос читателей «Мы на предприятии не устанавливаем никаких тарифных ставок, а просто платим за один час 20 гривен. Как определять среднюю зарплату для оплаты отпусков и «больничных», если нет заработка?» остается актуальным.

Руководитель ОО без зарплаты

58
Александр Ефимов
Может ли руководитель общественной организации работать на общественных началах без зарплаты?

Командировки: средняя дневная или часовая оплата

60
Ирина Красовская
Тема командировок не нова, однако количество вопросов, связанных с ней, не уменьшается, поскольку в законодательстве четко не прописаны все моменты, которые могут возникнуть в работе. В статье идет речь о том, какую зарплату (дневную или часовую) следует исчислять для оплаты дней командировки
Збір матеріалів

       

© 2016 Заработная плата