Спецвыпуск №1, 2010

Колективний договір

Колективний договір — це локальний нормативний акт, який регулює трудові, соціально-економічні відносини, що виникають між власником або уповноваженим ним органом і найманими працівниками конкретного підприємства; це форма їх співробітництва з метою досягнення соціальної згоди і прогресу. На сьогодні мало знайдеться підприємств де не укладений колективний договір. Необхідність у застосуванні такого локального нормативного акта обумовлена економічними, соціальними і юридичними чинниками.
В даному спецвипуску розглянуто процедуру укладення колективного договору від ініціювання до оформлення і повідомної реєстрації в державних органах влади.
В окремий розділ виділено макет колективного договору, та зразки і форми наказів, протоколів, регламентів і додатків до колективного договору, які допоможуть працівникам кадрової служби та членам профспілки правильно, з врахуванням особливостей своїх підприємств, розробити власні колдоговір й положення про оплату праці та преміювання.

 

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Врегулювання соціально-трудових відносин у колективному договорі,
не передбачених законодавством
2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДЕННЯ
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
2.1. Підготовка до колективних переговорів
2.2. Проведення колективних переговорів та розробка проекту колективного договору
2.3. Укладення колективного договору, його підписання та реєстрація
2.4. Контроль за виконанням колективного договору
2.5. Відповідальність сторін
3. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
3.1. Текстова частина колективного договору на 2010 рік
3.2. Додатки до договору
3.3. Законодавчі обґрунтування щодо встановлення щорічних відпусток
3.4. Законодавчі обґрунтування щодо встановлення тарифних ставок, окладів,
посадових окладів, доплат і надбавок
3.5. Законодавчі обґрунтування щодо преміювання
3.6. Законодавчі обґрунтування щодо нормування та охорони праці
4. ЗРАЗКИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ДОДАТКІВ
Додаток 1 Звернення від профспілки і дирекції підприємства
Додаток 2 Рішення Ради трудового колективу про ініціювання колективних переговорів з розробки та укладення нового колективного договору на 2010–2011 роки
Додаток 3 Наказ про організацію і проведення колективних переговорів та укладення колективного договору на 2010 рік
Додаток 4 Графік розробки розділів проекту колективного договору на 2010 рік
Додаток 5 Протокол розбіжностей щодо окремих положень проекту колективного договору на 2010 рік
Додаток 6 Макет титульного аркуша колективного договору
Додаток 7 Зразок текстової частини проекту колективного договору
Додаток 8 Перелік професій і посад працівників з нормальними умовами праці, яким встановлюється основна і загальна відпустка тривалістю 24 календарні дні
Додаток 9 Перелік професій і посад працівників, яким встановлюється щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
Додаток 10 Перелік професій працівників, яким встановлюється щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (з підвищеним нервово-емоційним навантаженням та в умовах підвищеного ризику для здоров’я)
Додаток 11 Перелік посад і професій працівників, яким встановлюється ненормований робочий день і щорічна додаткова відпустка за роботу в такому режимі
Додаток 12 Перелік професій, за якими у другому півріччі 2010 року провадиться атестація робочих місць за умовами праці для визначення та реалізації права працівників на здорові і безпечні умови праці, пільг та компенсацій за роботу у несприятливих умовах, в тому числі на щорічну додаткову відпустку
Додаток 13 Міжгалузеві коефiцiєнти спiввiдношень тарифних ставок робітників 1 розряду допоміжних і основного виробництв, мiжрозряднi коефiцiєнти i розмiри мiсячних i годинних тарифних ставок з 01.01.2010 р. по робiтниках-розрядниках (виходячи з мiнiмальної тарифної ставки робітника 1 розряду — 886 грн на мiсяць при середньомiсячній нормi годин у 2010 році — 167,0)
Додаток 14 Коефiцiєнти спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (окладів) i мiнiмальної тарифної ставки робітників 1 розряду по робітниках наскрізних професій (по робiтниках-нерозрядниках), мiсячнi тарифнi
ставки (оклади) з 01.01.2010 р. (виходячи з мiнiмальної тарифної ставки робітника 1 розряду — 886 грн)
Додаток 15 Коефiцiєнти спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв i посадового окладу техніка по керiвниках, професiоналах, фахiвцях, технiчних службовцях та розмiри мiнiмальних i максимальних окладiв з 01.01.2010 р. (максимальний до мiнiмального з коефiцiєнтом 1,3), виходячи з мiнiмальної тарифної ставки робітника 1 розряду 886 грн на місяць та місячного окладу техніка без категорії 1107 грн
Додаток 16 Положення про встановлення доплат до тарифних ставок і посадових окладів
Додаток 17 Положення про встановлення надбавок до посадових окладів і тарифних ставок
Додаток 18 Положення про преміювання працівників за основні результати господарської діяльності і виплату одноразових заохочень
Додаток 19 Положення про порядок та умови виплати працівникам підприємства винагороди за підсумками річної роботи підприємства
Додаток 20 Положення про виплату щорічної винагороди за вислугу років
Додаток 21 Перелік галузевих норм і нормативів для нормування праці
Додаток 22 Перелік основних чинних норм і розцінок на відрядні роботи на 01.01.2010 р. (за мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду — 886 грн)
Додаток 23 План перегляду місцевих норм праці на 2010 р
Додаток 24 Комплексні заходи на 2010 рік із забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, створення безпечних і нешкідливих умов праці
Додаток 25 Порядок видачі молока працівникам підприємства за роботу із шкідливими умовами праці за результатом атестації робочих місць
Додаток 26 Порядок видачі молока працівникам підприємства за роботу із шкідливими умовами праці без атестації робочих місць
Додаток 27 Порядок видачі мила на роботах, пов’язаних із забрудненням, за нормою 400 грам на місяць
Додаток 28 Соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації
Додаток 29 Перелік осіб, відповідальних за виконання положень колективного договору

       

© 2016 Заработная плата