Спецвыпуск №2, 2010

Перевірки на підприємствах

В сучасних умовах ведення бізнесу необхідно бути завжди готовими до перевірок. У яких випадках проводяться перевірки правоохоронними органами, органами державної контрольно-ревізійної служби, Держнаглядпраці, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондами соціального страхування, порядок їх проведення, повноваження перевіряючих  та відповідальність за порушення законодавства про працю та соцстрахування докладно розглянуто у спецвипуску.
ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальні вимоги до перевірок
1.2. Мораторій на перевірки
2. ПЕРЕВІРКИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
2.1. Визначення правоохоронних органів
2.2. Перевірки органами внутрішніх справ
2.3. Перевірки органами служби безпеки
2.4. Перевірки органами прокуратури
3. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ
3.1. Державний фінансовий аудит та інспектування
3.2. Нормативно-правові акти, згідно з якими проводяться контрольно-ревізійні заходи
3.3. Програма ревізії
3.4. Строки проведення ревізії
3.5. Повідомлення про проведення перевірки
3.6. Документи, які має пред’явити ревізор до початку проведення ревізії
3.7. Порядок проведення ревізії
3.8. Вилучення документів працівниками КРУ
3.9. Документування результатів ревізії
3.10. Санкції до порушників фінансової дисципліни
3.11. Взаємодія з правоохоронними органами
4. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
4.1. Завдання Держнаглядпраці
4.2. Права посадових осіб Держнаглядпраці
4.3. Порядок проведення перевірок
4.4. Оформлення результатів перевірок
4.5. Відповідальність за порушення законодавства про працю і соцстрахування
5. ПЕРЕВІРКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
5.1. Загальні засади, порядок проведення перевірок та оформлення результатів
5.2. Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати
до бюджету податку з доходів фізичних осіб
6. ПЕРЕВІРКИ ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
6.1. Права органів Пенсійного фонду України
6.2. Загальні вимоги до перевірок органами Пенсійного фонду України
6.3. Порядок оформлення результатів перевірок
6.4. Штраф та пеня за порушення пенсійного законодавства
7. ПЕРЕВІРКИ ФОНДАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
7.1. Загальні засади перевірок Фондами соціального страхування
7.2. Перевірки ФСС з ТВП
7.3. Перевірки ФСС на випадок безробіття
7.4. Перевірки ФСС НВ
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ПРАЦЮ ТА СОЦСТРАХУВАННЯ
8.1. Додаток 1 Відповідальність за порушення законів про працю і соцстрахування
8.2. Додаток 2 Відповідальність страхувальників перед фондами соціального

страхування

       

© 2016 Заработная плата