Спецвыпуск №2, 2012

Трудові відносини з працівниками

Трудові відносини з найманими працівниками мають оформлюватися за нормами законодавства про працю. Це виключає виникнення трудових конфліктів.
Законодавство про працю регулює як порядок прийняття на роботу та звільнення з неї, так и будь-які правові відносини між підприємством та працівниками, які виникають у процесі праці.
У спецвипуску розглянуто основні законодавчі норми щодо трудових відносин.

1. ВСТУП

2. ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ

2.1. Документи, які надаються працівником для оформлення на роботу

2.2. Обов’язок роботодавця проінструктувати працівника та визначити йому робоче місце

3. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ

3.1. Порядок оформлення строкового трудового договору

3.2. Строк укладення трудового договору

3.3. Трудовий договір з тимчасовими та сезонними працівниками

3.4. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк

3.5. Особливості переукладення строкового трудового договору

4. КОНТРАКТ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

5. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ МІЖ ПРАЦІВНИКОМ І ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМЦЕМ

5.1. Укладення трудового договору

5.2. Зміст трудового договору

5.3. Запис до трудової книжки працівника

6. ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙОМІ НА РОБОТУ

6.1. Коли не можна встановити випробування

6.2. Строк випробування

6.3. Продовження терміну випробування за відсутності працівника

6.4. Особливості обчислення строків

6.5. Звільнення працівника, який не витримав випробування

6.6. Розрахунки в разі звільнення

7. СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ

7.1. Сумісництво

7.2. Суміщення

8. НЕПОВНИЙ І СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС

8.1. Особливості неповного робочого часу

8.2. Особливості скороченої

тривалості робочого часу

9. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДННЯ

9.1. Переміщення

9.2. Переведення

10. ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ЖІНОК

10.1. Гарантії під час прийняття на роботу

10.2. Роботи, на яких забороняється або обмежується застосування праці жінок

10.3. Переведення на легшу роботу

10.4. Перерви для годування дитини

10.5. Надання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку та матеріальної допомоги

10.6. Заборона звільнення

11. ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

11.1. Оформлення трудових відносин

11.2. Заборона залучення підлітків до деяких робіт

11.3. Тривалість робочого часу

11.4. Оплата праці та норми виробітку

11.5. Медичні огляди

11.6. Відпустка

12. ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

12.1. Припинення трудового договору за угодою сторін

12.2 Припинення трудового договору після закінчення строку

12.3. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника

12.4. Припинення трудового договору у зв’язку з призовом або вступом працівника на військову службу, направленням на альтернативну службу

12.5. Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням або переходом на виборну посаду

12.6. Припинення трудового договору у зв’язку з відмовою від переведення, а також у разі відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці

12.7. Припинення трудового договору у зв’язку з набранням законної сили вироком суду

12.8. Припинення трудового договору з підстав, передбачених контрактом

12.9. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

12.10. Звільнення працівника за власним бажанням у разі порушення власником законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору

12.11. Розірвання трудового договору з ініціативи власника

12.12. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника

12.13. Додаткові підстави припинення трудового договору

12.14. Розірвання трудового договору з працівником, який не витримав випробування

12.15. Розірвання трудового договору з причин спорідненості

12.16. Розірвання трудового договору в разі порушення обмежень на роботу за сумісництвом

12.17. Звільнення керівника на вимогу профспілки

12.18. Звільнення неповнолітнього на вимогу батьків або третіх осіб

12.29. Припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника

       

© 2016 Заработная плата