Спецвыпуск №3, 2009

Все про соцстрахування

У спецвипуску розглянуті всі види загальнообов’язкового державного соціального страхування, порядок проведення нарахувань та утримань та звітність до фондів, а також питання щодо персоніфікації та пенсійного забезпечення.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.2. Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
1.3. Порядок оформлення страхових свідоцтв
2. ВНЕСКИ НА ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
2.1. Нарахування, утримання та сплата внесків до ПФУ
2.2. Звітність по внескам до Пенсійного фонду
3. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ
3.1. Хто подає персоніфіковану звітність
3.2. Коли звітувати
3.3. Які документи подавати
3.4. Правила заповнення ІНДАНІ
3.5. Коригування невірних даних у персоніфікованій звітності
3.5. Відповідальність
4. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. Загальні умови призначення пенсій
4.2. Обчислення пенсій
4.3. Документи, необхідні для призначення пенсії
4.4. Оформлення документів
4.5. Призначення та виплата пенсій
5. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
5.1. Нарахування, утримання та сплата внесків до ФСС з ТВП
5.2. Звітність до ФСС з ТВП
5.3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги особам, застрахованим у ФСС з ТВП
5.4. Соціальні послуги, що надаються за кошти ФСС з ТВП
6. СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
6.1. Нарахування, утримання та сплата внесків в ФСС НВ
6.2. Звітність роботодавців по внесках у ФСС НВ
6.3. Виплати з ФСС НВ
7. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
7.1. Нарахування, утримання та сплата внесків до
Фонду соціального страхування на випадок безробіття
7.2. Звітність до ФСС ВБ
7.3. Матеріальне забезпечення по безробіттю
ДОВІДНИК «Ставки внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування
ДОВІДНИК «Відповідальність страхувальників перед фондами соціального страхування»

       

© 2016 Заработная плата