Спецвыпуск №3, 2010

Оплата праці

Оптимальна організація оплати праці на підприємстві передбачає зважене поєднання можливостей господарського самоврядування та необхідність дотримання чинного законодавства. У спецвипуску розглянуто ключові законодавчі норми, на яких базується вибір та організація системи оплати праці на підприємстві, основні форми та системи оплати праці та організаційно-розпорядча документація, що оформлюється на підприємстві.

ЗМІСТ

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2. ПОБУДОВА ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Ключові законодавчі норми
2.2. Комплекс базових організаційних рішень
2.2.1. Визначення структури і штатної чисельності підприємства
2.2.2. Визначення положень про структурні підрозділи підприємства
2.2.3. Визначення тарифікації робіт, які виконуються на підприємстві
2.3. Комплекс розпорядчих рішень при підвищенні мінімальної заробітної плати
2.3.1. Прийняття локальних нормативних положень про оплату праці
2.3.2. Затвердження штатного розпису підприємства
2.3.3. Затвердження тарифних ставок та посадових окладів
2.3.4. Контроль правомірності встановлення ставок і окладів
3. ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1. Почасова форма оплати праці
3.2. Відрядна форма оплати праці
3.2.1. Передумови застосування та нормативні визначення
3.2.2. Схема встановлення прямої відрядної системи з колективною розцінкою
4. БЕЗТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
5. НАДБАВКИ, ДОПЛАТИ, ПРЕМІЇ
6. ЗРАЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

       

© 2016 Заработная плата