Спецвыпуск №4, 2010

Охорона праці

Законодавством України встановлені чіткі вимоги щодо соціальних гарантій у сфері охорони праці найманих працівників, яких обов’язково необхідно дотримуватися. Крім того, на сьогодні із збільшенням обсягів виробництва зросло і значення охорони праці на підприємстві, тож роботодавці самі зацікавлені у створенні безпечного та сприятливого робочого середовища та збереження здоров’я своїх працівників.
У спецвипуску розглянуті питання щодо організації та документообігу; навчання і перевірки знань; медоглядів та забезпечення ЗІЗ; розслідування й обліку нещасних випадків; атестації робочих місць; пільг та компенсацій.

ЗМІСТ

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПИЄМСТВІ
1.1. Поняття та основні аспекти охорони праці
1.2. Дозвіл на початок роботи
1.3. Служба охорони праці
1.4. Документи з охорони праці
1.5. Комісія з питань охорони праці підприємства
1.6. Фінансування охорони праці
2. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
2.1. Інструктажі з питань охорони праці
2.2. Стажування та дублювання
2.3. Навчання і перевірка знань
3. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Шкідливі та важкі умови праці
3.1.1. Визначення шкідливих факторів
3.1.2. Нормативно-правова підстава для проведення атестації
3.1.3. Принципи класифікації умов праці
3.1.4. Атестація робочого місця за умовами праці
3.1.5. Обов’язки та права роботодавця
3.1.6. Пільги та компенсації
3.1.7. Податковий облік пільг і компенсацій за шкідливі та важкі умови праці
3.2. Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
3.2.1. Порядок видачі й обліку ЗІЗ
3.2.2. Оподаткування витрат на забезпечення працівників ЗІЗ
3.3. Медичні огляди — внутрішні та зовнішні
3.3.1. Різновиди медоглядів
3.3.2. Вимоги до організації медоглядів роботодавцем і спеціалізованим закладом
3.3.3. Порядок проведення медоглядів
3.3.4. Трудові гарантії працівникам під час проходження медогляду
3.3.5. Оподаткування витрат на медогляди
4. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
4.1. Гарантії прав на охорону праці в трудовому договорі та під час роботи
4.2. Гарантії прав на охорону праці осіб окремих категорій
4.2.1. Охорона праці жінок
4.2.2. Охорона праці неповнолітніх
4.2.3. Охорона праці інвалідів
5. РОЗСЛІДУВАННЯ Й ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
5.1. Застраховані особи
5.2. Страховий випадок
5.3. Розслідування нещасних випадків
5.4. Страхові виплати
5.5. Розрахунок середньої заробітної плати
5.6. Оподаткування
6. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
ДОВІДНИК
Таблиця 1. Відсоток зменшення одноразової допомоги
Таблиця 2. Призначення пенсії за віком на пільгових умовах
Таблиця 3. Класифікація ЗІЗ і метод нарахування зносу
Таблиця 4. Адміністративні штрафи, що застосовуються за порушення

законодавства у сфері охорони праці

       

© 2016 Заработная плата