Спецвыпуск №4, 2011

Доплати і надбавки та організація системи преміювання

Основні види матеріального стимулювання працівників — це доплати та надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) і премії.
Для правомірного застосування в оплаті праці надбавок, доплат і премій доцільно уточнити їхні функціональне призначення, міру правової захищеності, місце в структурі фонду заробітної плати, законодавче забезпечення та документальне оформлення.
У спецвипуску розглянуто всі види доплат, надбавок та премій, їх практичне застосування і оформлення та особливості застосування доплат і надбавок для працівників бюджетної сфери.

ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Функціональне визначення
1.2. Міра правової захищеності виплат
1.3. Надбавки, доплати та премії як нормативні складові в структурі заробітної плати
1.4. Загальні законодавчі норми
1.5. Документальне оформлення
1.5.1. Накази
1.5.2. Спеціальні визначення в наказах для індексації заробітної плати
2. ДОПЛАТИ І НАДБАВКИ
2.1. Особливості законодавчого і договірного регулювання та їх реалізація
2.2. Загальний порядок встановлення та виплати надбавок і доплат
2.3. Встановлення надбавок і доплат, що потребує спеціального розгляду
2.3.1. Доплати за суміщення професій
2.3.2. Доплати за роботу у вечірній і нічний час
2.3.3. Надбавка за класність водіям автотранспортних засобів
2.4. Скасування та мінімізація доплат і надбавок
3. ПРЕМІЇ
3.1. Види премій
3.2. Особливості законодавчого та договірного регулювання премій
3.3. Порядок розробки положень про преміювання
3.4. Практика розробки положень про преміювання
3.5. Схеми наказів про преміювання
4. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПЛАТ І НАДБАВОК ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
4.1. Нормативне регулювання
4.2. Система доплат для працівників бюджетних установ та організацій
4.3. Особливості встановлення доплат
4.3.1. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
4.3.2. Доплата за суміщення професій (посад)
4.3.3. Доплата за розширення зони обслуговування
або збільшення обсягу виконуваних робіт
4.3.4. Доплата водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день
4.3.5. Доплата за науковий ступінь або вчене звання
4.3.6. Висновки щодо встановлення доплат
4.4. Система надбавок для працівників бюджетних установ та державних службовців
4.4.1. Надбавки за ранг державним службовцям
4.4.2. Надбавка за вислугу років
4.4.3. Надбавка за високі досягнення у праці або напруженість в роботі
4.4.4. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови
4.4.5. Надбавка за класність водіям
4.5. Висновки щодо доплат та надбавок у бюджетній сфері
Додаток 1. Схема додатка до колективного договору щодо надбавок
Додаток 2. Схема додатка до колективного договору щодо доплат
Схеми наказів із встановлення доплат і надбавок, що не потребують спеціального розгляду
Додаток 3. Схема наказу про встановлення надбавки за високу професійну
майстерність
Додаток 4. Схема наказу про встановлення доплати за ненормований робочий день
водієві легкового автомобіля
Додаток 5. Схема наказу про встановлення надбавки за керівництво бригадою
Пакет схем інформаційно-розпорядчих документів щодо запровадження суміщення
професій без попереднього узгодження з працівником
Додаток 6. Доповідна записка про суміщення професій
Додаток 7. Схема наказу про запровадження суміщення професії
Додаток 8. Заява-згода на суміщення професій
Додаток 9. Схема наказу про суміщення професій
Додаток 10. Порівняльний розрахунок по підприємству розмірів доплат за видами
за роботу у вечірній і нічний час відповідно до Колективного договору на 2011 р. у розрізі
виробництв з багатозмінним режимом роботи
Додаток 11. Схема наказу про присвоєння І класу кваліфікації
Додаток 12. Схема наказу про затвердження розрахунку та виплату надбавок
за класність водіям автотранспортних засобів
Пакет схем розпорядчих документів зі скасування встановлених на невизначений термін
надбавок через нестачу коштів на оплату праці
Додаток 13. Схема наказу про повідомлення працівників підприємства
про скасування надбавок через нестачу коштів
Додаток 14. Схема наказу про скасування надбавок за високі досягнення
в праці та за високу професійну
майстерність через нестачу коштів
Схема Положення про преміювання
Додаток 15. Положення про преміювання працівників за основні результати господарської
діяльності та одноразові премії
Додаток 16. Схема наказу про преміювання працівників підприємства за основні виробничі
результати
Схема пакету інформаційно-розпорядчих документів про преміювання
за виконання особливоважливих виробничих завдань
Додаток 17. Схема наказу про особливо важливе виробниче завдання — підготовку
матеріально-технічної бази до прийому зерна нового врожаю
Додаток 18. Доповідна записка про преміювання працівників підприємства
за виконання особливо важливого виробничого завдання
Додаток 19. Схема наказу про преміювання працівників за виконання
особливо важливого виробничого завдання з підготовки матеріально-технічної бази
до прийому зерна нового врожаю

       

© 2016 Заработная плата