Єдиний внесок на дивіденди

Чи нараховується єдиний внесок на суми дивідендів за привілейовани­ми акціями, які виплачуються особам (у т. ч. не резидентам), які не перебу­вають у трудових відносинах з Това­рис­твом?

На підставі п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є роботодавці: підприємства, установи й організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які ви­користовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у т. ч. філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, також є платниками єдиного внеску.
Таким чином, особи, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою, організацєю не визначені платниками єдиного внеску.
Крім того, доходи за акціями й інші доходи від участі працівників підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями) не є базою для нарахування єдиного внеску (п. 14 Розділу II Переліку № 1170).

       

© 2016 Заработная плата