День звільнення за строковим договором

У листі від 05.01.2018 p. N 9/0/22-18/134 Мінсоцполітики роз’яснює питання щодо дня звільнення працівника, який працює за строковим трудовим договором. Як відомо, проблема тут у визначенні останнього дня роботи, коли з працівником слід провести остаточний розрахунок, особливо, якщо останній день строку договору припадає на вихідний. У листі зазначається, що. на думку Мінсоцполітики, роботодавець має провести остаточний розрахунок і видати трудову книжку в останній робочий день, при цьому днем звільнення має бути останній день, визначений строковим трудовим договором.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.01.2018 p. N 9/0/22-18/134

Щодо визначення дня звільнення за строковим трудовим договором

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист <...> та в межах компетенції повідомляється таке.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що однією з підстав припинення трудового договору є закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення.

Стаття 47 КЗпП встановлює обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, і видати йому належно оформлену трудову книжку в день звільнення.

Пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за N 110, визначено, що усі записи в трудовій книжці, зокрема про звільнення, вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження) у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Враховуючи викладене, у цьому випадку роботодавець, на нашу думку, мав виконати обов'язок, передбачений статтею 47 КЗпП в останній робочий день.

При цьому днем звільнення відповідно до частини другої статті 241 1 КЗпП буде останній день, визначений строковим трудовим договором.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту

О. Туліна       

© 2016 Заработная плата