Деталізація «сімейних обставин» у разі надання відпустки

Запитання: 
Один із працівників подав заяву про надання відпустки без збереження зарплати, вказавши причину «за сімейними обставинами». Керівник підприємства вимагає від нього конкретизувати причину. Чи має він таке право?
Відповідь: 
Порядок надання відпусток без збереження зарплати регулюється ст. 25 і 26 Закону про відпустки, згідно з якими ці відпустки умовно поділені на два види: ті, що надаються за бажанням працівника в обов’язковому порядку (ст. 25), й ті, що надаються за згодою між працівником та роботодавцем (ст. 26). Статтею 25 Закону про відпустки чітко визначено, кому, за яких обставин (причин) та якої тривалості надається відпустка без збереження зарплати в обов’язковому порядку. При цьому перелік обставин (причин) надання таких відпусток є вичерпним. У той же час норми ст. 26 Закону про відпустки містять менше конкретики: «За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік». Як бачимо, причина «за сімейними обставинами» прописана в нормі Закону, і жоден нормативно-правовий акт не визначає, що до таких обставин належить. Тобто відповідно до законодавства достатньо вказати загальну причину «за сімейними обставинами». З іншого боку, оскільки для надання відпустки без збереження зарплати за ст. 26 Закону про відпустки необхідна згода сторін, однією з яких є роботодавець, це вказує на те, що якщо працівник звертається до нього із заявою про надання зазначеної відпустки, то рішення — надавати її чи ні — належить саме до компетенції роботодавця. А він, у свою чергу, має право визначити внутрішнім нормативним документом перелік сімейних обставин та інших причин для надання відпустки без збереження зарплати за згодою сторін, щоб окремі працівники не зловживали цими досить загальними підставами та щоб через це не «страждало» виробництво. Отже, якщо на підприємстві встановлено конкретний перелік сімейних обставин, за яких надається відпустка, і працівника про це повідомлено, то керівник має право вимагати від нього уточнення щодо того, які ж саме причини з’явилися в нього для надання відпустки без збереження зарплати. Якщо ж такого переліку немає, то в керівника немає підстав вимагати це. У той же час «розголошення» сімейних обставин можна порівняти із зазначенням діагнозу в листку непрацездатності, який (діагноз) вважається конфіденційною інформацією і розголошенню не підлягає. Тому працівник незалежно від наявності переліку сімейних обставин на підприємстві має право наполягати на нерозголошенні інформації про своє особисте життя. І шанси домогтися цього в нього високі.

       

© 2016 Заработная плата