Дії роботодавця, якщо працівник не вийшов на роботу в перший день згідно з укладеним трудовим договором

Запитання: 
На підприємстві було видано наказ про прийняття працівника на роботу та подано повідомлення податковому органу. Але в день виходу на роботу він телефоном повідомив, що не ви- ходитиме, й відмовився писати заяву про відкликання заяви про прийняття на роботу. Як діяти роботодавцю?
Відповідь: 
Порядок повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу затверджено постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413), а форму цього документа наведено в додатку до неї. Формою передбачено два типи повідомлення (реквізит 2 форми): початкове та скасовуюче. Повідомлення з позначкою «початкове» подається роботодавцем податковому органу в період від дня укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця, до першого дня виходу працівника на роботу. А повідомлення із позначкою «скасовуюче» подається в разі допущення якоїсь помилки під час заповнення початкового повідомлення про прийняття працівника на роботу або в разі необхідності внесення змін до нього. Зауважимо, що Постановою № 413 не визначено особливостей подання скасовуючого повідомлення: його подають тоді, коли в цьому виникла потреба. У випадку, описаному в запитанні, новоприйнятий працівник з невідомої причини не вийшов на роботу в перший день й далі не планує працювати на цьому підприємстві, тож роботодавцю необхідно видати наказ про скасування наказу про прийняття такого працівника на роботу та подати податковому органу скасовуюче повідомлення про прийняття на роботу. Підставою для видання підприємством «скасовуючого» наказу може слугувати заява працівника або акт про відмову приступити до роботи. Працівник відмовився писати заяву про відкликання заяви про прийняття на роботу, тому потрібно скласти вказаний акт. Це може зробити постійно діюча на підприємстві комісія із робочих питань (за її наявності) або декілька працівників (не менше трьох). На підставі складеного акта про відмову працівника приступити до роботи роботодавець повинен видати наказ про скасування наказу про прийняття на роботу; подати податковому органу скасовуюче повідомлення (у графі 2 форми в рядку «Тип» поставити позначку «скасовуюче»).

       

© 2016 Заработная плата