Доплата до МЗП та ЄСВ працівникам-сумісникам

Запитання: 
На підприємстві працюють внутрішні та зовнішні сумісники. Кому з них і яким чином доплачувати до рівня мінімальної заробітної плати (МЗП) та нараховувати ЄСВ з МЗП?
Відповідь: 
Поняття «доплата до МЗП» та «сплата ЄСВ з МЗП» часто плутають. Насправді вони різні, хоча як за одним, так і за іншим йде порівняння з МЗП. Так, якщо місячна заробітна плата працівника за повністю відпрацьований робочий час є меншою за МЗП, йому нараховують та виплачують доплату до МЗП. У свою чергу якщо база нарахування ЄСВ є меншою за розмір МЗП, єдиний внесок нараховують і сплачують до бюджету з «мінімалки». Для працівників-сумісників (як зовнішніх, так і внутрішніх) доплата до МЗП та сплата ЄСВ з МЗП має свої особливості. Так, для таких працівників необхідність у нарахуванні доплати до МЗП потрібно визначати окремо за основним місцем роботи та окремо — за сумісництвом. Якщо в працівника-сумісника заробітна плата за повністю виконану місячну норму робочого часу є меншою за розмір МЗП, йому нараховують доплату до рівня МЗП. При цьому, враховуючи, що за сумісництвом працівник, зазвичай, працює на умовах неповного робочого часу, рівень МЗП потрібно визначати пропорційно до відпрацьованого часу. За зовнішнього сумісництва ЄСВ нараховується виходячи із фактичного розміру доходу працівника-сумісника, без порівняння його з рівнем МЗП. А якщо працівник працює внутрішнім сумісником, то з МЗП порівнюється його сумарний заробіток — за основним місцем роботи та за сумісництвом. Наприклад, працівник — зовнішній сумісник працює на «0,5 окладу». Посадовий оклад становить 2500,00 грн. У вересні 2017 р. він відпрацював 84,00 год., норма робочого часу — 168,00 год. За відпрацьований час йому буде нараховано: (2500,00 грн ÷ 168 год.) × 84 год. = = 1250,00 грн. Доплата до рівня МЗП становить: ((3200,00 грн – 2500,00 грн) ÷ 168 год.) × × 84 год. = 350,00 грн. Усього буде нараховано за вересень 2017 р.: 1250,00 грн + 350,00 грн = 1600,00 грн. ЄСВ нараховуємо з фактичної зарплати: 1250,00 грн × 22 % = 275,00 грн. Припустимо, що працівник на одному підприємстві працює сторожем (основне місце роботи) за основним місцем роботи з окладом 2500,00 грн та за сумісництвом двірником (внутрішнє сумісництво) на умовах неповного робочого часу (через день) з окладом 2000,00 грн. У вересні 2017 р. за сумісництвом він відпрацював 13 роб. дн. (норма — 21 роб. дн.).Зарплата працівника за окладами у вересні 2017 р. становить: за основним місцем роботи — 500,00 грн; за місцем роботи за сумісництвом — 000,00 грн ÷ 21 роб. дн.) × 13 роб. дн. = 1238,10 грн; разом — 2500,00 грн + 1238,10 грн = 3738,10 грн. І хоча загальна сума зарплати перевищує ЗП, за кожним місцем роботи необхідно ровести доплату до рівня «мінімалки»: • • за основним місцем роботи — 3200,00 грн – 2500,00 грн = 700,00 грн; • • за місцем роботи за сумісництвом — ((3200,00 грн – 2000,00 грн) ÷ 21 роб. дн.) × × 13 роб. дн. = 742,86 грн. Загальна сума зарплати за вересень 2017 р.: 2500,00 грн + 700,00 грн + + 1238,10 грн + 742,86 грн = 5180,96 грн, з якої й сплачується ЄСВ у сумі 1139,81 грн (5180,96 грн × 22 %). Нагадаємо, що в таблиці 6 внутрішні сумісники вказуються одним рядком.

       

© 2016 Заработная плата