Доплата за проведення профілактичних щеплень

Запитання: 
Сестра медична закладу дошкільної освіти залучається до проведення профілактичних щеплень. Чи оплачується додатково така робота, оскільки працівник працює з вакцинами?
Відповідь: 
Медичним працівникам закладів освіти оплата праці провадиться згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови), виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених вказаними Умовами. Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат затверджуються керівником закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати. Профілактичні щеплення проводяться в кабінетах щеплень, які створюються та діють при медичних кабінетах закладів дошкільної освіти відповідно до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595. Для здійснення вакцинації можуть бути задіяні лише ті медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації та технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень. Діючі умови оплати праці у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці передбачають сестрам медичним підвищення посадових окладів (ставок заробітної праці) за роботу в дитячих садках, ясла-садках, закладах для дітей з вадами розумового розвитку та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки на 25 % (пп. 1.7 додатка 3 Умов). Відповідно до пп. 3.4.5 Умов робітникам закладів охорони здоров’я, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, установлюється доплата в розмірі до 12 % посадового окладу (тарифної ставки). Перелік робіт із шкідливими й важкими умовами праці, на яких установлюються такі доплати, наведений у додатку 6 Умов. Наголосимо, що підставою для надання цієї доплати є: атестація робочих місць за умовами праці; віднесення робіт, професій і посад до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці. Зверніть увагу, що доплата до 12 % посадового окладу (тарифної ставки) установлюється тільки робітникам (пп. 3.4.5 Умов) закладів охорони здоров’я. До цієї категорії працівників згідно з Випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників належать, зокрема, дезинфектори, молодші медсестри, санітарки-прибиральниці. Зауважимо, що така доплата встановлюється працівнику і в разі одержанння ним 10-відсоткової доплати за використання дезинфікуючих засобів та прибирання туалетів. Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що доплата або підвищення посадового окладу за проведення профілактичних щеплень чинними умовами оплати праці не передбачені, натомість на час масового їх проведення сестрам медичним може бути встановлено надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу. Установлюється така надбавка згідно з наказом керівника закладу за виконання різноманітної за складом роботи, нелегкої для рішення й виконання, яка потребує уваги, зосередженості, додаткових зусиль і часу, залежно від завдань, що стоять перед відповідним підрозділом (працівником), у разі якісного виконання посадових обов’язків.

       

© 2016 Заработная плата