Індексація не враховується у мінімальній зарплаті

Міністерство соціальної політики України листом від 07.09.2017 р. № 2341/0/101-17 відкликало свій лист від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282, у якому йшлося про те, що індексація включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

Редакція журналу «Заработная плата» на початку 2017 р. також дотримувалася думки, що індексація не може включатися до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру, але з огляду на цей лист Мінсоцполітики змушена була змінити думку.

Очевидно підставою для зміни позиції Міністерством соціальної політики України послугував лист Федерації профспілок України від 27.07.2017 р. № 05/01-27/825 (див. далі), в якому аргументовано пояснюється, чому індексація не може включатися до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.09.2017 р. N 2341/0/101-17

Щодо відкликання листа

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики відкликає лист від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282, який визнає таким, що втратив чинність.

Заступник директора Департаменту -

начальник відділу                                                                            А. Литвин

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.07.2017 р. N 05/01-27/825

Щодо врахування доплат у складі мінімальної заробітної плати

Федерація профспілок України звертається <...> у зв'язку з грубим порушенням законодавства України про оплату праці, спричиненим довільним тлумаченням посадовими особами Міністерства соціальної політики України положень Закону України "Про оплату праці", викладеним у листі Мінсоцполітики України від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282 (далі - лист N 317/0/101-17/282).

У зазначеному листі міністерство поширило інформацію, що сума індексації включається до складу виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпеченні її мінімального розміру.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) та статті 95 Кодексу законів про працю України мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Натомість відповідно до статті 1 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" індексація грошових доходів населення - це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Суми індексації грошових доходів нараховуються та виплачуються для підтримки купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня громадян.

Тобто індексація заробітної плати, на противагу оплаті праці, не залежить від виконання певних обсягів роботи, а є встановленою законодавством державною гарантією у зв'язку з зумовленими інфляцією змінами цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню.

Віднесення сум виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників, до складу фонду заробітної плати здійснюється виключно з метою визначення джерела їх фінансування та уніфікації бухгалтерського обліку.

Водночас частиною п'ятою статті 2 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" передбачено, що індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Виходячи з викладеного, сума індексації за своїм змістом та призначенням не може включатися до складу доплат до рівня мінімальної заробітної плати.

Це додатково підтверджується також положеннями статті 33 Закону, якими визначено, що в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством.

Пунктом 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078, передбачено, що індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ та організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Відповідно до абзацу дев'ятнадцятого пункту 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, доплата до розміру мінімальної заробітної плати належить до Фонду додаткової за робітної плати.

Таким чином, доплата до мінімальної заробітної плати у складі оплати праці в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб також є об'єктом індексації.

Федерація профспілок України звернулася до Мінсоцполітики (лист від 14.06.2017 р. N 05/01-16/661) з проханням надати додаткові роз'яснення з подальшим їх оприлюдненням щодо неврахування суми індексації грошових доходів при обчисленні заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру. У відповідь отримано лист міністерства (від 07.07.2017 р. N 13899/0/2-17/16), в якому йдеться, що сума індексації має враховуватись до мінімальної заробітної плати.

<...> Міністерство юстиції України як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, неодноразово наголошувало (наприклад, у листах від 28.04.2011 р. N 3915-0-4-11/101 та від 31.05.2012 р. N 5476-0-33-12/10.1 тощо), що листи - це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Такі правові норми мають бути викладені виключно у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом уповноваженого відповідно до законодавства суб'єкта нормотворення, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в органах юстиції в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У разі встановлення листами нових правових норм вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Враховуючи викладене, просимо <...> звернутися до Міністерства соціальної політики України з вимогою про відкликання листа N 317/0/101-17/282, яким встановлюються нові правові норми в порушення приписів Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян", спрямованого на реалізацію гарантій, визначених у статті 48 Конституції України.

Голова ФПУ                                                                                  Г. Осовий

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282

Щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

(лист визнано таким, що втратив чинність)

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до статті 3 1 Закону (її редакції Закону України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Частиною другою статті 3 1 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це - доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 3 1 Закону, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Тобто, сума індексації, визначена відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078 (із змінами), включається до виплат, які мають враховуватись до заробітної плати при забезпечені її мінімального розміру.

 

Директор Департаменту                                                              О. Товстенко

 

        

© 2016 Заработная плата