Изменение класса профессионального риска производства в середине года

Як провести перерахунок єдиного внеску в разі зміни класу професійного ризику виробництва серед року?

Роз’яснюють фахівці ПФУ

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначено ст. 9 Закону № 2464 та розділом ІV Інструкції № 21-5.
Згідно з п. 4.8 зазначеної Інструкції в разі зміни у встановленому законодавством порядку класу професійного ризику вироб­ництва платник на підставі отриманого повідомлення органу ПФУ за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску самостійно здійснює перерахунок єдиного внеску.
Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску за розміром, встановленим раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску за встановленим розміром за зазначений період) платник відображає у звіті про нараховані суми єдиного внеску, який подається за звітний період, у якому ним отримано повідомлення ПФУ (рядок 6.2 «донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва» або ря­док 7.2 «зменшено суму донарахованого єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва» таблиці 1 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2, далі — Порядок № 22-2).
Таким чином, у разі зміни класу професійного ризику виробництва, за період з дати його зміни необхідно визначити різницю між нарахованою сумою єдиного внеску за цей період і сумою нарахованого єдиного внеску за новим класом професійного ризику виробництва. Зазначена різниця в разі збільшення розміру єдиного внеску перераховується платником на окремий рахунок ПФУ, відкритий для проведення доплати по фонду нещасних випадків на виробництві, а в разі зменшення розміру єдиного внеску — повертається платнику з окремого рахунку, відкритого органом ПФУ для здійснення доплати по фонду нещасних випадків на виробництві.

       

© 2016 Заработная плата