Методрекомендації з перевірки форм звітності

 

Наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. № 1074 затверджено Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору

 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб'єктів державного сектору


з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1-дс "Баланс" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541

1

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

3

Рядок 1020, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4

4

Рядок 1040, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

5

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4

6

Рядок 1110, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4

7

Рядок 1160 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1161 - 1164, графи 3 і 4

8

Рядок 1175 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1176 - 1177, графи 3 і 4

9

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, графи 3 і 4

10

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4

11

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1400 - 1450, графи 3 і 4

12

Рядок 1595, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1575, графи 3 і 4

13

Рядок 1800, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700, графи 3 і 4

Форма № 2-дс "Звіт про фінансові результати" (додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541

14

Рядок 2080, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2010 - 2050, графи 3 і 4

15

Рядок 2170, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2090 - 2130, графи 3 і 4

16

Рядок 2200, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4

17

Рядок 2290, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2210 - 2250, графи 3 і 4

18

Рядок 2340, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2300 - 2310, графи 3 і 4

19

Рядок 2380, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4

20

Рядок 2390, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4

21

Рядок 2520, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2420 - 2510, графи 3 і 4

22

Рядок 2540, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2541 - 2544, графи 3 - 8

23

Рядок 2580, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2581 - 2583, графи 3 - 8

24

Рядок 2600, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3 - 8

25

Рядок 2780, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3 - 8

26

Рядок 2790, графи 3 - 8

Форма № 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3 - 8

27

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2820 - 2860, графи 3 і 4

28

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4

29

Рядок 2850, графа 3

Форма № 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8

Форма № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" (додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541

30

Рядок 3095, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3040, 3045, 3090, графи 3 і 4

31

Рядок 3190, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3100, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3180 графи 3 і 4

32

Рядок 3195, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4

33

Рядок 3240, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3200 - 3235, графи 3 і 4

34

Рядок 3290, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3245 - 3285, графи 3 і 4

35

Рядок 3295, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4

36

Рядок 3345, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3300 - 3340, графи 3 і 4

37

Рядок 3390, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3350 - 3385, графи 3 і 4

38

Рядок 3395, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4

39

Рядок 3400, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, 3050 мінус рядок 3135, графи 3 і 4

40

Рядок 3405, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3

41

Рядок 3425, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4

42

Рядок 3425, графа 3

Форма № 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3

Форма № 4-дс "Звіт про власний капітал" (додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541

43

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 1-дс рядки 1400 - 1450, графа 3, відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

44

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

45

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків)

46

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000 - 4030, графи 3 - 8 відповідно

47

Рядок 4200, графа 5

Форма № 2-дс, рядок 2390, графа 3

48

Рядки 4000 - 4310, графа 9

Форма № 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

49

Рядок 4300, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

50

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

51

Рядок 4310, графи 3 - 9

Форма № 1-дс, рядки 1400 - 1450, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)

Форма № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977

52

Рядки 010 - 180, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

53

Рядки 010 - 180, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14

54

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3

55

Рядок 010, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4

56

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки 1002 плюс 1012 графа 3 відповідно

57

Рядок 180, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки 1002 плюс 1012 графа 4 відповідно

58

Сума рядків 020 - 170, графи 3 і 15

Форма № 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4

59

Сума рядків 020 - 170, графи 4 і 16

Форма № 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4

60

Рядок 180, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно

61

Рядки 200 - 260, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

62

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3

63

Рядок 260, графи 15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1021 і 1022 графа 4

64

Рядок 260, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16

65

Рядок 350, графа 3 -5

Форма № 5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5

66

Рядок 350, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 3

67

Рядок 350, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 4

68

Рядок 500, графи 3 - 8

Форма № 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8

69

Рядок 500, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4

70

Рядок 580, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6

71

Рядок 580, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1110, графа 4

72

Рядок 580, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1155, графа 4

73

Рядок 600, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 3

74

Рядок 610, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 3

75

Рядок 620, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 3

76

Рядок 600, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500 - 1520, графа 4

77

Рядок 610, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1530 - 1575, графа 4

78

Рядок 620, графа 4

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 4

79

Рядок 650, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1100, графа 4

80

Рядок 660, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1120 - 1150, графа 4

81

Рядок 670, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1160, графи 3 і 4

82

Рядок 670, графи 3 і 4

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 671 - 676, графи 3 і 4

83

Рядок 680, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1165, графи 3 і 4

84

Рядок 680, графи 3 і 4

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 681 - 682, графи 3 і 4

85

Рядок 760, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 - 850 і 860 - 910, графа 3

86

Рядок 920, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3

87

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3

88

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, сума рядків 1031 - 1032, графа 3

89

Рядок 1140, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 1141 - 1144, графа 3 - 16

90

Рядок 1140, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 12

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 3

91

Рядок 1140, графа 10 мінус графа 11 плюс графа 16

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 4

92

Рядки 1140 - 1144, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1140 - 1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6

93

Рядки 1140 - 1144, графа 11

Форма № 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9

94

Рядки 1140 - 1144, графа 16

Форма № 5-дс рядки 1140 - 1144 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

95

Рядок 1150, графи 3 - 16

Форма № 5-дс сума рядків 1151 - 1153 графи 3 - 16 відповідно

96

Рядок 1150, графа 3 плюс графа 12

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 3

97

Рядок 1150 графа 10 плюс графа 16

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 4

98

Рядки 1150 - 1153, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9

99

Рядки 1150 - 1153, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 1150 - 1153 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

100

Рядок 1190, графа 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3 - 16

101

Рядок 1200, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1210, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, графа 6

102

Рядки 1210 - 1219, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1210 - 1219, графа 4 помножити на графу 5

103

Рядок 1220, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1230, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, графа 6

104

Рядки 1230 - 1239, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1230 - 1239, графа 4 помножити на графу 5

105

Рядок 1240, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6

106

Рядок 1400, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, графи 3 - 6

107

Рядки 1310 - 1390, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1310 - 1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5


 

 

        

© 2016 Заработная плата