Назва посади працівника відділу кадрів

Запитання: 
У штатному розписі підприємства передбачена посада «Спеціаліст по кадрах», але КП містить назви посад «Інспектор по кадрах» та «Спеціаліст». Можна залишити «Спеціаліст по кадрах» чи перейменовувати на «Інспектор по кадрах»?
Відповідь: 
Наголосимо, що назви посад (професій), що використовуються підприємством, мають відповідати КП. Що стосується назви «Спеціаліст», то КП містить шість професійних назв робіт з цим словом, а саме: «Спеціаліст державної служби» (код КП 2419.3); «Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби» (код КП 2419.3); «Спеціаліст-бухгалтер» (код КП 2419.3); «Спеціаліст-вибуховик» (код КП 2423); «Спеціаліст-криміналіст» (код КП 2423); «Спеціаліст-юрисконсульт» (код КП 2419.3). Як бачимо, усі ці назви належать до відповідної сфери діяльності та використовуються винятково на державній службі. Окрім цього, «вільної» назви «Спеціаліст», яку можна було б розширити словами «по кадрах» (для фахівця, який займається обліком особового складу підприємства) немає. Також не можна використовувати назву «Спеціаліст» після скорочення наведених вище назв. Для підприємств та організацій усіх інших галузей передбачено професійну назву роботи «Фахівець» (код КП 3439). Відповідна кваліфікаційна характеристика цієї посади міститься у Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Саме її можна використати в наведеному прикладі та розширити згідно з приміткою 2 додатка В до КП. Однак, на думку автора, немає сенсу створювати нову професійну назву роботи «Фахівець з кадрів», якщо в КП існує назва «Інспектор з кадрів». Тож якщо функціональні обов’язки працівника на посаді «Спеціаліст по кадрах» збігатимуться з обов’язками інспектора з кадрів, доцільно видати наказ про зміну назви посади «Спеціаліст по кадрах» на професійну назву роботи, яка відповідає КП, а саме «Інспектор з кадрів» (код КП 3423). На підставі цього необхідно внести зміни до штатного розпису підприємства, посадової інструкції, особової картки ф. № П-2, трудової книжки працівника та інших кадрових документів.

       

© 2016 Заработная плата