Оплата часу лікування за кордоном без листка непрацездатності

Запитання: 
За умовами контракту з керівником підприємства, на час його лікування за кордоном за ним зберігається місце роботи та середній заробіток. Листок непрацездатності в цьому випадку вітчизняним лікувальним закладом не може бути оформлений. Також не можуть бути підтверджені ЛКК документи, що засвідчують його тимчасову непрацездатність під час такого лікування, видані закордонними медичними закладами. Як оформити відсутність керівника на роботі на цей час?
Відповідь: 
Зрозуміло, що відсутність будь-якого працівника підприємства має підлягати обліку. На практиці це відбувається шляхом заповнення табеля обліку використання робочого часу (далі — табель). Зауважимо, що такий документ має вестися на всіх працівників незалежно від займаної посади, адже на його підставі нараховується заробітна плата. Та оскільки керівник підприємства за виконану ним роботу також отримує зарплату, його відпрацьований час, причини відсутності тощо теж мають відображатися у табелі. За рекомендаційною формою типової форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489, існує декілька умовних позначок, що можуть бути використані в цій ситуації, оскільки відображають види неявок з поважних та неповажних причин, це: інший невідпрацьований час, передбачений законодавством зі збереженням за працівником середнього заробітку, який позначається відміткою «ІН»; неявки, передбачені в колективному договорі, угодах та які відображаються умовним позначенням «ІВ»; інші причини неявок, які позначаються відміткою «І». Зауважимо, що ці відмітки в таблиці умовних позначень типової форми № П-5 широко не розтлумачені, а отже, роботодавець у виданому та затвердженому локальному документі (наприклад, положенні про табельний облік) може їх роз’яснити на свій розсуд. Докладніше про розробку положення про табельний облік див. журнал «Заробітна плата» № 2/2018, с. 27. Одна з відміток, яка позначає відсутність працівника на робочому місці, але зберігає за ним середній заробіток, є «ІН». Зазвичай вона ставиться в період проходження обов’язкових медичних оглядів, дні здавання крові донором, у разі направлення на курси підвищення кваліфікації (семінари), за час виконання державних або громадських обов’язків, якщо чинним законодавством України ці обов’язки можуть виконуватися в робочий час, коли надійшла повістка з військкомату про виклик для уточнення облікових даних або виклик працівника на навчальні військові збори та у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації. Другою позначкою, яка також, на думку автора, може означати збереження середнього заробітку, є позначка «ІВ». Вона може мати на увазі додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутовіпільги для працівників, а отже, в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів підприємства можуть, наприклад, встановлювати додаткові відпустки (ст. 91 КЗпП). Відмітка «І» може проставлятися, якщо, на думку роботодавця, існує так звана «поважність» причини. Безперечно, автор вважає, що свою відсутність працівник має пояснити, проте це може бути не підтверджено відповідними документами. Також вона може бути пояснена як в усному, так і письмовому порядку. Однак останній варіант є правильнішим, адже в разі проведення перевірки інспекторами з праці роботодавець може апелювати не лише своїм правом, а й документом (в цьому разі за відсутності медичних висновків таким документом буде пояснювальна записка), в якому пояснюється неявка працівника (в т. ч. директора) на робочому місці. Окрім цих відміток існує ще одна умовна позначка, яка може застосовуватися в разі відсутності працівника, причиною якої є хвороба і яка підтверджена медичними довідками лікувальних закладів. Звичайно, на вибір підприємства відсутність директора в табелі може відмічатися однією із вищенаведених позначок, проте є один вагомий нюанс, що змушує робити вибір на користь позначок, що передбачають збереження середнього заробітку. На думку автора, відсутність директора підприємства найкраще позначити в табелі відміткою «ІВ». Підставою такого рішення є положення, передбачені контрактом. Тож у разі відсутності директора підприємства на час його лікування за кордоном у табелі доцільно проставляти саме цю позначку.

       

© 2016 Заработная плата