Оплата двох листків непрацездатності з одним «спільним» днем

Запитання: 
Працівник надав два листки непрацездатності з одним «спільним» днем, у який перший листок закрито, а другий — відкрито. Як розрахувати допомогу в цій ситуації?
Відповідь: 
Насамперед необхідно з’ясувати, за одним чи двома страховими випадками видані ці листки непрацездатності, що суттєво для їх оплати. Так, якщо в першому листку непрацездатності підкреслено «первинний», у графі «Стати до роботи» — «Продовжує хворіти» та вказано серію й номер другого листка непрацездатності, а в другому підкреслено «продовження листка» та вказано номер і серію першого листка непрацездатності, то зрозуміло, що йдеться про один страховий випадок. У такому разі розрахунковий період для оплати за цими двома листками непрацездатності буде один, і перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця оплачуються лише за першим листком непрацездатності. Решта днів непрацездатності за першим листком та всі дні за другим оплачуються за рахунок коштів ФСС. «Накладка» в днях швидше за все помилка: правильно було б, щоб другий листок непрацездатності, який є продовженням першого, був відкритий з дня, наступного за закриттям першого. Потрібно попросити працівника звернутися з цими листками непрацездатності до лікаря, щоб він виправив помилку та завірив її підписом і печаткою. Якщо ж обидва листки непрацездатності мають статус «первинний» і жодного зв’язку між ними немає (відсутні посилання в одному листку на другий), це вказує на те, що вони видані за різними страховими випадками, при цьому дата закриття одного листка збігається з датою відкриття другого. Така ситуація можлива, наприклад, у випадку, якщо працівнику зранку було закрито один листок непрацездатності, але пізніше цього ж дня він знову занедужав, звернувся до лікаря і йому було відкрито новий листок непрацездатності з цієї ж дати. Оскільки страхові випадки різні, то, як зазначає Мінсоцполітики в листі від 02.11.2007 р. № 623/020/99-07, мають бути різні й розрахункові періоди (хоча вони можуть й збігатися, якщо обидва листки відкрито в одному місяці). Крім того, за різних страхових випадків за обома листками непрацездатності перші п’ять днів хвороби мають бути оплачені за рахунок коштів роботодавця, а починаючи із шостого — за рахунок коштів ФСС. Але як бути зі «спільним» для двох листків непрацездатності днем? Згідно з роз’ясненням ФСС з ТВП у листі від 07.06.2016 р. № 5.2-32-924 допомога по тимчасовій непрацездатності є компенсацією втрати заробітної плати, і подвійного надання такої допомоги за один і той самий період законодавством не передбачено. Тому, на думку ФСС, «спільний» день потрібно оплатити за другим листком непрацездатності, причому за рахунок підприємства, оскільки перші п’ять днів оплачує саме воно. Справді, «спільний» день хвороби не може бути оплачений двічі, проте за логікою спочатку потрібно оплатити перший листок непрацездатності, в т. ч. останній день за ним. Але ФСС трактує цю ситуацію на свою користь. На нашу думку, за першим листком необхідно оплатити всі дні, а другий листок слід оплачувати з наступного дня хвороби.

       

© 2016 Заработная плата