Отпуск без сохранения заработной платы

Таміла Радченко,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Законом України «Про відпустки» передбачено такі види відпусток: щорічні, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням, творча відпустка, соціальні відпустки, відпустка без збереження заробітної плати, а також з 2011 р. ще й відпустка для підготовки та участі у змаганнях. Відпустка без збереження заробітної плати, або як її ще називають, відпустка за свій рахунок, зазвичай викликає чимало запитань. Тож у статті зупинимося на особливостях її надання

З метою задоволення потреб і інтересів працівників ст. 25 Закону про відпустки, ст. 84 КЗпП, а також іншими нормативно-правовими актами врегульовано питання надання їм двох видів відпустки без збереження заробітної плати, що надається:
— працівнику в обов’язковому порядку у випадках, передбачених законодавством;
— за згодою між працівником і роботодавцем, згідно зі ст. 26 Закону про відпустки, за сімейними обставинами та з інших причин.
Відповідно до ст. 2 Закону про відпустки на період відпустки, в т. ч. без збереження заробітної плати, за працівником зберігається місце роботи та посада, також цей період зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Слід зазначити, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника в період його знаходження у відпустці, зокрема у відпустці без збереження заробітної плати (частина третя ст. 40 КЗпП).
Відпустка за свій рахунок не переноситься на інший період (робочий рік) її можна використати лише в той період, коли працівник наділений відповідним статусом.
Законодавством не передбачено перенесення відпустки без збереження заробітної плати на інший період у випадку тимчасової непрацездатності працівника. Також на підставі ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати.
Перелік випадків, коли в обов’язковому порядку надається відпустка окремим категоріям працівників за ст. 25 Закону про відпустки та ст. 218 КЗпП, а також окремим категоріям працівників згідно з іншими законами, наведено в таблиці.

Таблиця. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку за Законом про відпустки та КЗпП

Категорія працівників

Кількість днів

ст. 25 Закону про відпустки

Мати або батько, який виховує дітей без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

До 14 календарних днів

Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці

До 14 календарних днів

Мати або батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та один із прийомних батьків.
Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу

Визначена в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

 

Не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку

Мати або батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та один із прийомних батьків для догляду за дитиною до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території Сноска 1

Ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII

До 14 календарних днів щорічно

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, перелік яких визначений у ст. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. № 1767-ІІІ

До 21 календарного дня щорічно

Пенсіонери за віком та інваліди III групи

До 30 календарних днів щорічно

Інваліди I та II груп

До 60 календарних днів щорічно

Особи, які одружуються

До 10 календарних днів

У разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер

До семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

У разі смерті інших рідних

До трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

Для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду

Тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

Для завершення санаторно-курортного лікування

Тривалістю, визначеною у медичному висновку

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі й успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

Працівники, які працюють за сумісництвом

На термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи

Ветерани праці

До 14 календарних днів

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково й одержали за них грошову компенсацію

До 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи

Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.
За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання

За бажання один вільний від роботи день на тиждень

Стаття 218 КЗпП

Працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі

1–2 вільних від роботи дні на тиждень

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання

Вільний від роботи день на тиждень

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. № 2487-VI

Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

На період передвиборної агітації

Довірена особа кандидата, уповноважена особа

З дня їх реєстрації (надання відповідно статусу) на період виборчого процесу

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI

Кандидат у депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України

На період передвиборної агітації

Довірена особа кандидата в депутати

На період виборчого процесу

Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-XIV

Кандидат на пост Президента України

На період передвиборної агітації

Уповноважений представник, довірена особа кандидата на пост Президента України

З дня реєстрації та до закінчення виборчого процесу (або припинення його повноважень)

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII

Працівники, що мають статус чорнобильця 3-ї та 4-ї категорії, один з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення

До 14 робочих днів на рік

Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV

Працівники, що мають статус дітей війни, тобто особи, які є громадянами України та яким на час закінчення (02.09.1945 р.) Другої світової війни було менше 18 років

До двох тижнів на рік

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII

Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати до двох тижнів на рік

Сноска 1 Відповідно до ст. 29 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р № 1645-ІІІ карантин встановлюється та скасовується КМУ. Рішення про встановлення карантину, а також про його скасування негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін згідно зі ст. 26 Закону про відпустки надається за сімейними обставинами та з інших причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік. Формулювання статті передбачає згоду сторін, тобто одного бажання працівника не достатньо. Перелік підстав законодавством не визначений, оскільки важливість залежить від конкретних обставин, тому рішення надавати чи не надавати відпустку належить до компетенції роботодавця. Працівнику необхідно подати заяву (див. Додаток 1), вказуючи підстави, що спонукають його брати відпустку, а роботодавець приймає рішення та видає наказ (розпорядження) щодо надання зазначеної відпустки (див. Додаток 2). Закон не конкретизує, які саме сімейні обставини чи поважні причини мають бути підставою для того, щоб оформити відпустку. Відпустка за згодою сторін має тривати не більше 15 календарних днів на поточний календарний рік.
Варто зауважити, що надання відпустки без збереження заробітної плати більшої тривалості, ніж передбачено законодавством, буде вважатися порушенням законодавства про працю. Тому в цьому випадку роботодавець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. За ст. 411 КпАП порушення законодавства про працю тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів (510–1700 грн).
Додаток 1

Директору ТОВ «Успіх»
Осінчуку В. Б.
Секретаря
Павленко Є. В.

ЗАЯВА
Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на п’ять календарних днів з 19.12.2011 р. по 23.12.2011 р. за сімейними обставинами.

12.11.2011 р.                                                                                            Павленко Є. В.

Додаток 2

ТОВ «УСПІХ»

НАКАЗ

13.12.2011                                                                                                № 36-К

Про надання відпустки без
збереження заробітної плати
Павленко Є. В.

Відповідно до ст. 84 КЗпП, ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР

НАКАЗУЮ:

Надати секретарю ТОВ «Успіх» Павленко Євгенії Вікторівні відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами тривалістю п’ять календарних днів з 19.12.2011 р. по 23.12.2011 р.

Підстава: заява Павленко Є. В., погоджена в установленому порядку.

Директор                                                  Осінчук                                         В. Б. Осінчук

НОРМАТИВНА БАЗА
КЗпП —Кодекс законів про працю вiд 10.12.1971 р. № 322-VIII.
Закон про відпустки Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

       

© 2016 Заработная плата