Попередження про перейменування посади

Запитання: 
Чи є зміною істотних умов праці та чи попереджати працівника за два місяці в разі зміни назви посади за результатами атестації без зміни посадових обов’язків з «Інженер-технолог» (код КП 2149.2) на «Інженер-технолог з очищення води» (код КП 2146.2)?
Відповідь: 
Як було зазначено в попередній відповіді на запитання, атестація робочих місць за умовами праці спрямована на встановлення відповідності назв професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. Тож у разі приведення назви посади «Інженер-технолог» (код КП 2149.2) у відповідність із виконуваними роботами, характерними для посади «Інженер-технолог з очищення води» (код КП 2146.2), слід першу посаду перейменувати. Зауважимо, що в даному випадку під час утворення назви професії роботодавець швидше за все припустився помилки обираючи посаду «Інженер-технолог», а атестація робочих місць цю помилку виявила, що й зумовило перейменування згаданої посади. Про перейменування посад ідеться в частині третій ст. 32 КЗпП, згідно з якою у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці за умови продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. А найменування (назва) посади є однією з істотних умов праці. Зауважимо, що зміни істотних умов праці можуть проводитися за наявності змін в організації виробництва та праці. Згідно з п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 зміною в організації виробництва та праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, в т. ч. перехід на бригадну або індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо. Однак слід наголосити, що в разі перейменування посад для приведення їх у відповідність із КП такі зміни не відбуваються. Тож якщо перейменування посади зумовлено винятково необхідністю приведення назви посади у відповідність до чинного КП, а не змінами в організації виробництва та праці, на такі випадки обов’язок роботодавця попереджати працівника про такі зміни за два місяці не поширюється. Зважаючи на це, перейменування посади із попередженням працівника про це за два місяці, на думку автора, є недоцільним. Також це підтверджується тим, що зміна назви посади відбувається при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою й зміст трудової функції за цією посадою не змінюється.

       

© 2016 Заработная плата