Порядок сплати ПДФО з додаткового блага

В індивідуальній податковій консультації від 01.11.2018 р. N 4651/ІПК/13-01-13-01-12 ГУ ДФС у Львівській області роз’яснює, що при сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб із сум доходу, отриманого платником податку як додаткове благо, необхідно відображати код бюджетної класифікації 11010400 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.11.2018 р. N 4651/ІПК/13-01-13-01-12

Головним управлінням ДФС у Львівській області розглянуто звернення від [...] N [...] (вх. ГУ ДФС у Львівській області від [...] N [...]), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс) та в межах компетенції надає індивідуальну податкову консультацію.

Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу.

Згідно із пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.

Відповідно до п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема, своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок.

Згідно з пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України від 08 липня 2010 року N 2456-VI із змінами та доповненнями (далі - Бюджетний кодекс).

Відповідно до ч. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

З огляду на ч. 1 ст. 8 Бюджетного кодексу України бюджетна класифікація використовується для складання і виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов'язковою для застосування всіма учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" із змінами та доповненнями, затверджено таку Класифікацію доходів бюджету по податку на доходи фізичних осіб:

11010100 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати;

11010200 - податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами;

11010400 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;

11010500 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;

11010600 - фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року;

11010700 - надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;

11010800 - податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів;

11010900 - податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу.

Враховуючи вищенаведене, при сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб із сум доходу, отриманого платником податку як додаткове благо, необхідно відображати код бюджетної класифікації 11010400 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

        

© 2016 Заработная плата