Пособие по беременности и родам при условии работы в режиме неполного рабочего дня

Пряма телефонна лінія

Працівниця надала для оплати листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, виданий на період відповідної відпустки з 04.06.2012 р. по 07.10.2012 р. У травні вона частину місяця працювала в режимі неповного робочого дня та два тижні перебувала у щорічній відпустці. Як у такому випадку визначити середню заробітну плату для розрахунку допомоги по вагітності та пологах?

На запитання прямої лінії відповідає Ірина Єременко, консультант з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Під час розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страховими випадками, які настали після 15.12.2009 р. (набрання чинності постанови КМУ від 08.12.2009 р. № 1332), не має значення, за яким графіком і режимом роботи працювала жінка, оскільки середня заробітна плата для обчислення допомоги визначається в розрахунку на один календарний день.
Згідно з абзацом третім п. 14 Порядку обчислення середньої заробітної плати (до­ходу, грошового забезпечення) для розра­хунку виплат за загальнообов’язко­вим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266) для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застосовується середньоденна заробітна плата, яка обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески (єдиний соціальний внесок) на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з по­важних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).
Це відповідає нормам абзацу другого частини першої ст. 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240) що­до виплати допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої визначається в календарних днях.
Тож на відміну від допомоги по тимчасовій непрацездатності, для оплати допомоги по вагітності та пологах не розраховується середньогодинна заробітна плата, якщо в розрахунковому періоді працівник працював на умовах неповного робочого дня.
Під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по вагітнос­ті та пологах слід включати всю нараховану в розрахунковому періоді заробітну плату в межах максимальної величини місячної заробітної плати, з якої сплачено єдиний соціальний внесок.
Оскільки із суми оплати щорічної відпустки сплачується єдиний соціальний внесок, її необхідно включати до розрахунку під час обчислення середньої заробітної плати при нарахуванні допомоги по вагітності та пологах. Якщо вся відпустка припадає на розрахунковий період, для обчислення середньої заробітної плати буде враховуватися вся сума оплати відпустки (з урахуванням обмеження максимальною величиною місячної заробітної плати, на яку нараховувався єдиний соціальний внесок).
В іншому випадку суми нарахувань за час відпусток на відміну від порядку їхньої фактичної виплати розподіляються пропор­ційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

       

© 2016 Заработная плата