Прекращение трудовых отношений в связи со смертью

Нарахування ЄСВ на суми, які виплачуються померлому працівникові

Працівника звільняють за фактом смерті (свідоцтво про смерть надано його дружиною). Померлому працівнику нараховують заробітну плату та компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Чи потрібно нараховувати на такі виплати ЄСВ?

РОЗ’ЯСНЮЮТЬ фахівці ПФУ

Згідно з абзацом другим п. 1 части­ни першої ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внес­ку на за­галь­нообов’язкове державне соці­альне страхування» (далі — Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) є підприємства, установи й організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців).
Базою для нарахування ЄСВ для зазначе­них платників на підставі п. 1 частини пер­шої ст. 7 Закону № 2464 є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які вклю­­чають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Специфіка розірвання трудового договору з працівником у зв’язку зі смертю полягає в тому, що оформлення припинення трудових відносин відбувається після фактичного їх припинення. Наказ (розпорядження) ке­­рівника підприємства про виключення з особового складу підприємства померлого працівника видається на підставі копії свідоцтва про смерть, в якому зазначена дата смерті працівника. Датою припинення трудових відносин є дата смерті працівника, яка не співпадає з датою наказу.
Отже на виплати, нараховані померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті, ЄСВ нараховується та сплачується на загальних підставах.

       

© 2016 Заработная плата