Пришла пора выбирать

Таміла РАДЧЕНКО,
заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

Вулиці, телебачення та радіо рясніють політичною рекламою нагадуючи, що знову попереду вибори. Інколи складається враження, що живемо ми в постійному ритмі передвиборчих перегонів. На цей раз обираємо депутатів парламенту

До участі у виборчому процесі цієї осе­ні будуть залучені, зокрема кандидати в депутати, довірені особи, члени виборчих комісій, працівники для роботи в комісіях (далі — залучені працівники). У статті зупинимося на гарантіях та особливостях оплати праці членів виборчих комісій і залучених працівників для роботи в окруж­них виборчих комісіях (далі — ОВК) та дільничних виборчих комісіях (далі — ДВК).

Державні гарантії для членів виборчих комісій

До складу ОВК чи ДВК звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України (п. 1 ст. 26 Закону № 4061).
Членами виборчих комісій не можуть бути, зокрема посадові та службові особи органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування, працівники судів і правоохоронних органів (п. 3 ст. 26 Закону № 4061). Будь-які інші ка­тегорії працівників, які працюють у державних чи комунальних підприємствах, установах, організаціях можуть бути членами комісій, якщо вони не є посадовими (службовими) особами вищезазначених органів.
За рішенням виборчої комісії, яке затверджується комісією вищого рівня, члени окружної чи дільничної виборчої комісії загальною кількістю не більше трьох осіб протягом усього періоду повноважень або частини цього періоду можуть виконувати свої обов’язки на платній основі на підставі цивільно-правового договору (далі — ЦПД), який укладається між ними та виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу (п. 6 ст. 36 Закону № 4061). Ця норма є юридично некоректною, оскільки наразі поняття загального стажу немає, є окремий стаж, що дає право на пенсію за віком, відпустку тощо.
Як зазначено вище, на постійній основі в комісії виконувати свої обов’язки не можуть більше трьох членів. Ці особи звільняються від виконання обов’язків за основним місцем роботи (далі — члени комісії, які виконують свої обов’язки на платній основі). Решта членів комісії виконують свої обов’язки, так би мовити, на громадських засадах. Такі особи на підставі п. 11 ст. 36 Закону № 4061 звільняються від виконан­ня службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків, на підставі письмового повідомлення відповідної виборчої комісії. На цих членів комісій поширюються гарантії та компенса­ції, передбачені ст. 119 КЗпП. А саме: працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку за основним місцем роботи.

Оплата праці членів
виборчих комісій

Що стосується членів комісій, які працюють на платній основі, то особливості оплати їхньої праці регулюються Постановою № 966 і Порядком № 848. Відповідно до п. 2 ст. 47 Закону № 4061 і частини третьої п. 1 Постанови № 966 оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Якщо середня заробітна плата члена виборчої комісії за основним місцем роботи нижча від розміру мінімальної заробітної плати, розмір оплати праці такого члена комісії визначається Постановою № 996.
Хотілося б звернути увагу на гарантію, встановлену для членів комісії п. 2 ст. 47 Закону № 4061, яким передбачено, що оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Тож винагорода, яка буде виплачуватися за ЦПД у комісії, має бути не нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
Згідно з п. 3 Постанови № 966 заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.
Пунктами 1, 2 Постанови № 966 передбачені такі виплати:
• оплата праці членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження на платній основі (загальною кількістю не більше трьох осіб);
• оплата праці членів виборчих комісій (у т. ч. тих, які є пенсіонерами чи особами, які тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування;
• одноразова грошова винагорода.
Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування. Для таких осіб та фізосіб — приватних підприємців (далі — ФОП) розмір оплати праці затверджений Додатком № 1 Постанови № 996 — для членів ОВК; Додатком № 4 Постанови № 996 — для членів ДВК.
За п. 2 Порядку № 848 при укладенні ЦПД член виборчої комісії, який є ФОП, пенсіонером, студентом або особою, яка тимчасово не працює чи має статус безробітного, а також звільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, подає до ОВК такі документи:
• копію паспорта (сторінки, на яких за­значено прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, коли та ким виданий паспорт, місце проживання);
• копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку.
Член виборчої комісії, звільнений від виконання обов’язків, також подає до ОВК:
• довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;
• довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконання трудових обов’язків, розмір якої визначається відповідно до Порядку № 100. Така довідка подається членом комісії до ОВК протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про виконання ним повноважень у цій комісії на платній основі.
ЦПД від імені ОВК укладається головою комісії з членом виборчої комісії. ЦПД з головою ОВК від імені комісії укладається заступником голови цієї комісії.
Згідно з п. 3 Порядку № 848 розмір оплати праці члена виборчої комісії, що виконує обов’язки на постійній основі, визначається таким чином:
• звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи — на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконання обов’язків, що обчислюється за Порядком № 100;
• ФОП, пенсіонера, студента, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної безробітною, — відповідно до Додатку № 1 до Постанови № 996 — для членів ОВК і Додатку № 4 до Постанови № 996 — для членів ДВК.

 

Оплата праці членів виборчих комісій у день голосування
та в дні встановлення підсумків голосування

Праця членів виборчих комісій, у т. ч. тих, які виконують свої повноваження не на платній основі, у день голосування та в дні встановлення підсумків голосування оплачується в розмірі не більш 14% мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день (частина друга п. 1 Постанови № 966). Ця виплата стосується як членів комісії, які виконують свої повноваженні на постійній основі, так і решти членів комісії, які виконують обов’язки на громадських засадах.
Пунктом 2 розділу ІІІ Порядку № 103 встановлено, що оплата праці здійснюється для членів:
• ОВК — не більше ніж за три дні;
• ДВК — не більше ніж за два дні.
Підставою для оплати праці члена виборчої комісії в день голосування та в дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу, в якому напроти прізвища кожного члена комісії, який брав участь у роботі комісії в ці дні, проставляється відмітка «Р».

Одноразова грошова винагорода для членів виборчих комісій

Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, перед­баченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода відповідно до Порядку № 108 (п. 3 ст. 47 Закону № 4061).
Одноразова грошова винагорода може бути нарахована лише один раз після встановлення ОВК підсумків голосування в загальнодержавному багатомандатному й одномандатному виборчих округах (п. 2 Порядку № 108). Ця виплата не є обов’язковою. Тому згідно з п. 1 розділу ІІ Порядку № 108 одноразова винагорода нараховується та виплачується винятково:
• за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків ОВК;
• на підставі прийнятого виборчою комісією рішення;
• тим членам комісії, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи на не платній основі вони працюють у відповідній комісії.
Розмір такої винагороди визначається на засіданні цієї комісії за поданням її голови та залежить від особистого внеску кожного члена комісії у її діяльність, про що приймається відповідне рішення. Підставою для виплати одноразової грошової винагороди є постанова ДВК, що затверджується рішенням ОВК. Розмір винагороди не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого Постановою № 966 для членів відповідної виборчої комісії.

Особи, залучені до роботи в комісії

Відповідно до п. 17 ст. 33 Закону № 4061 для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборча комісія може залучати на підставі ЦПД спеціалістів, експертів і технічних працівників. Це не зовсім коректне формулювання, адже працівником вважається особа, яка працює на підставі трудового договору, а не ЦПД (тому надалі наводитимо його в лапках).
Згідно з п. 3–5 Порядку № 122 гранична чисельність залучених «працівників» становить для:
• ОВК — не більше 10 осіб;
• ДВК малої та середньої виборчих дільниць — не більше однієї особи, великої виборчої дільниці — не більше двох осіб.
ОВК на своєму засіданні приймає рішення про затвердження переліку посад і чисельності залучених «працівників» для роботи в комісії. Ними не можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів місцевого самоврядування, працівники судів і правоохоронних органів. Із залученими «працівниками» укладаються ЦПД за формою, встановленою Додатком № 4 до Порядку № 122 (для осіб, залучених до ОВК) і Додатком № 5 до Порядку № 122 (для осіб, залучених до ДВК).
Укладаючи ЦПД, залучений «працівник» надає комісії такі документи:
• копію паспорта (сторінки, в яких зазначено прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, коли та ким виданий паспорт, з реєстрацією місця проживання);
• копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку;
• копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації.
Праця залученого «працівника» оплачується щомісяця на підставі акта приймання-передачі наданих послуг. У разі роботи залученого «працівника» протягом непов­ного календарного місяця або дострокового ро­зірвання ЦПД з різних причин, його праця оплачується з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час (п.12 Поряд­ку № 122).
За п. 15 Порядку № 122 ОВК може здійснювати виплату одноразової грошової винагороди залученим працівникам ОВК і ДВК після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі за умови стовідсоткового здійснення інших видатків з підготовки та проведення виборів. Розмір винагороди визначається на засіданні ОВК за поданням її голови, залежить від особистого внеску кожного залученого «працівника» в роботу комісії та не може перевищувати розміру місячної заробітної плати члена виборчої комісії, встановленого Постановою № 966. Рішення ДВК про випла­ту одноразової грошової винагороди залученим працівникам розглядається та затверджується від­повідною ОВК. Одноразова винагорода залученим «працівникам» виплачується після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі.
Розмір оплати праці залучених «працівників» не має перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого Постановою № 966 і не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування (п. 14 Порядку № 122).
Згідно з п. 8–10 Порядку № 122 праця вищезазначених осіб, визнаних безробітними, не є підставою для зняття їх з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення випла­ти їм допомоги по безробіттю та ін­ших видів допомоги. Оплата залучених «пра­цівників» не може бути підставою для скасу­вання, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних по­слуг тощо. Залученим «працівникам» видається довідка про надання ними послуг комісіям під час підготовки та проведення виборів для подання за місцем вимоги (до органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо). Форма такої довідки затверджена Порядком № 122.
Відповідно до п. 11 Порядку № 122 у разі залучення для роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого безпосередньо покладається обов’язок зберігання, перевезення або використання в комісіях переданих їм матеріальних ціннос­тей чи грошових коштів, окремо укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Не зважаючи на те що ця норма передбачена вищевказаним підзаконним актом, вона суперечить законодавству, адже на підставі ст. 1351 КЗпП письмові договори про повну матеріаль­ну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпус­ком), перевезенням або застосуванням у проце­сі ви­робництва переданих їм ціннос­тей. Пере­лік таких посад і робіт, а також типо­вий договір про повну індивідуальну матері­альну відповідальність затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань від 28.12.1977 р. № 447/24. Як бачимо, законодавством прямо передбачено укладення договору про повну матеріальну відповідальність винятково з працівниками, тобто з тими особами, з якими укладаються трудові договори. Та оскільки із залученими «працівниками» передбачено укладення ли­ше ЦПД, на думку автора, укладення до­гово­ру про повну матеріальну відповідальність з ни­ми є неправомірним. У такій ситуації з метою уникнення протиріч можна рекомендувати визначати відповідальність за збереження, перевезення матеріальних цінностей з відповідальними особами та межі відповідальності безпосередньо в ЦПД, який укладається з особою, що надає послу­ги бухгалтера або касира в комісії.

Нормативна база

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.
Закон № 4061 — Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI.
Постанова № 966 — постанова КМУ «Про умови оплати праці членів виборчих комісій» від 28.07.2004 р. № 966.
Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.
Порядок № 103 — Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затверджений постановою ЦВК від 21.06.2012 р. № 103.
Порядок № 122 —Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів народних депутатів України, затверджений постановою ЦВК від 19.07.2012 р. № 122.
Порядок № 108 — Порядок нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затверджений постановою ЦВК від 12.07.2012 р. № 108.

       

© 2016 Заработная плата