Розширення назви посади директора

Запитання: 
Чи можна розширити назву посади «Директор» до «Директор генеральний»?
Відповідь: 
Назви посад, що використовуються підприємствами, мають відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — КП). У ньому передбачена значна кількість назв посад для керівників підприємств. Окрім посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», він містить посади, які визначають сферу діяльності та галузеву належність підприємства тощо, з відповідним кодом КП. Однак такої посади, як «Директор», у КП не передбачено. Ця назва є скороченням від професійної назви «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», що, як відомо, суперечить загальним нормам КП. Отже, застосовувати її в такому вигляді не можна. У штатному розписі, наказі про прийняття на роботу та трудовій книжці має вказуватися посада, передбачена саме КП — тобто «Директор (начальник, інший керівник) підприємства». Слід також звернути увагу на застосування цієї посади в товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю. Більшість юристів на підприємствах наполягають на тому, що посада керівника має відповідати нормам господарського права, тобто мати назву «Директор». На думку ж автора, посада, що фігурує в установчих документах, має відповідати нормам господарського права, проте що стосується трудових відносин та відповідних документів тощо, вони мають відповідати трудовому праву, як і назва посади. Тобто назва посади має вказуватися з урахуванням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58. Також слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р № 2275-VIII окрім одноосібного виконавчого органу товариства, який очолює директор, ним може бути колегіальний виконавчий орган, який очолює генеральний директор (якщо статутом не передбачені інші назви посад). Звісно, ці дві назви містяться в КП і їх застосування в кожному окремому випадку буде правильним. Переважно, коли кадровик підприємства не знаходить необхідної посади керівника в КП, що має відображати сферу діяльності підприємства тощо, він використовує назву «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (за правилами КП, ця професійна назва може застосовуватися без дужок). з кодом КП 1210.1. Зауважимо, що в разі якщо в підпорядкуванні підприємства немає певного об’єднання підприємств, така назва посади, як «Генеральний директор» (код КП 1210.1), використовуватися не може. Розширення назви посади, передбачене КП, тобто від «Директор підприємства» до «Директор підприємства генеральний», буде некоректним, адже відповідно до примітки 2 додатка В до КП назви професій можуть бути розширені лише якщо інше не передбачено у КП чи законодавчо-правових актах. Наголосимо, що йдеться про те, що за потребою користувача назви посад (професій) можна розширювати лише термінами та словами задля уточнення місця роботи, виконуваних робіт, сфери діяльності та за умови дотримання лаконічності викладення, при цьому важливим чинником є відсутність у КП потрібної назви посади. Однак назва посади «Директор підприємства генеральний» є синонімом професійної назви «Генеральний директор», яку неправомірно використовувати підприємству без підпорядкованих йому об’єднань. Тож відповідь на запитання буде однозначною: розширити назву посади «Директор підприємства» до назви «Директор підприємства генеральний» не можна.

       

© 2016 Заработная плата