Розширення назви професії за наслідками атестації

Запитання: 
Чи має підприємство право за результатами атестації робочих місць за умовами праці розширити у штатному розписі назву професії згідно з Класифікатором професій для уточнення виконуваної роботи. Наприклад, професію «Водій автотранспортних засобів» до «Водій автотранспортних засобів КАМАЗ 5410-Е»?
Відповідь: 
Під час укладення трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під підпис про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору (ст. 29 КЗпП, частина друга ст. 5 та ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ). Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність/відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, включити до колективного договору перелік пільг за роботу в шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження виконуються в рамках атестації робочих місць за умовами праці. Проведення атестації є обов’язковим для всіх підприємств і організацій незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників. До обов’язків працівника відділу кадрів у ході проведення атестації, серед іншого, належать: визначення кола працівників, які підлягають черговій атестації, встановлення на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідності назв професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт; здійснення розрахунку тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; підготовка проекту наказу про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці тощо. Прямої норми щодо відображення у штатному розписі посади, яка відповідатиме Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП), немає, адже, як відомо, штатний розпис на підприємствах недержавної форми власності розробляється в довільній формі самостійно на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів. Проте КП рекомендовано під час утворення нових назв професій та посад застосовувати професійні назви робіт, що наведені в ньому. Звичайно, для працівника, який працює водієм на автомобілі марки «КАМАЗ 5410-Е», помилки в обранні такої назви професії, як «Водій автотранспортних засобів» (код КП 8322), немає. Однак атестація спрямована на встановлення характеру фактично виконуваних робіт, а тому для уточнення, розширення професії «Водій автотранспортних засобів» на «Водій автотранспортних засобів КАМАЗ 5410-Е» не суперечитиме нормам КП. Нагадаємо, що за допомогою примітки 2 додатка В до КП можна розширити професійну назву роботи уточнювальними словами. Окрім цього, доцільно зауважити, що автомобілі марки «КАМАЗ 5410-Е» належать до вантажних, що призначені для перевезення вантажів, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кг і більше, тому назву професії «Водій автотранспортних засобів» для приведення її у відповідність з КП можна розширити шляхом застосування уточнювальних слів «категорії «C1» або «С». Тож професійна назва роботи може бути такою: «Водій автотранспортного засобу категорії «C1» або «Водій автотранспортного засобу категорії «С» залежно від максимально дозволеної маси для перевезення вантажу з незмінним кодом КП 8322 відповідно до професії «Водій автотранспортних засобів».

       

© 2016 Заработная плата