Спецвыпуск №4, 2017

Відрядження: від положення до звіту

Порядок направлення у відрядження працівників підприємств, установ та організацій, які не фінансуються з бюджету (так звані небюджетні підприємства), жодним нормативним актом на зразок Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 для підприємств, установ та організацій, які фінансуються з бюджету, не врегульовано. Немає навіть визначення терміну «відрядження». Тому небюджетним підприємствам слід самостійно розробити своє внутрішнє положення про відрядження, в якому вони мають визначити, які саме поїздки працівників вважаються відрядженням, деталізувати порядок направлення працівників у відрядження, обмеження на витрачання коштів у відрядженні, порядок надання компенсацій за час перебування у відрядженні тощо. Але як свідчить статистика запитань нашої «прямої лінії» такі внутрішні положення є далеко не в усіх наших передплатників. То цей спецвипуск містить положення про відрядження з порожніми полями для зазначення реквізитів підприємства та затвердження цього документа. Розробивши самостійно ще кілька додатків до нього, у чому допоможуть статті, які розміщені у спецвипуску, підприємство зможе повністю «закрити» питання направлення працівників у відрядження.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ
Розробляємо положення про відрядження
Аргументи «за» положення про відрядження
Визначення термінів
Направлення у відрядження
Строк відрядження
Вибуття/повернення у/з відрядження
Затримки у відрядженні
Оплата праці у відрядженні
Забезпечення авансом на відрядження
Відшкодування витрат на відрядження, крім добових
Добові витрати
Підтвердні документи та звітування
Положення про службові відрядження в межах України та за кордон (форма для заповнення та затвердження)
НАПРАВЛЕННЯ У ВІДРЯДЖЕННЯ
Направлення у «відрядження» за договором ЦПХ
Працівник їде у відрядження на власному авто
Скорочення та продовження строку відрядження
Працівник захворів під час відрядження
Відрядження та роз’їзний характер роботи
ОПЛАТА ЧАСУ ВІДРЯДЖЕННЯ
Нарахування зарплати за час відрядження
Оплата відрядження за погодинної оплати
Оплата відрядження у вихідні дні
Оподаткування підвищених добових
Проїзд працівника у відрядженні на таксі
Забезпечення відрядженого додатковими коштами
ЗВІТНІСТЬ ПО КОШТАХ НА ВІДРЯДЖЕННЯ
Заповнення «авансового» звіту
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
Щодо оплати днів «перехідного» відрядження
Лист Міністерства соціальної політики України від 11.11.2016 р. № 1564/13184-16
Щодо оплати праці працівників у вихідні, святкові та неробочі дні
Лист Міністерства соціальної політики України від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09

       

© 2016 Заработная плата