Спецвыпуск №1, 2013

Законодавство про працю: коментарі та практика застосування

Законодавство про працю, як сказано у ст. 4 Кодексу законів про працю України, складається з цього та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього. Тому ця тема досить широка для того, щоб осягнути її у повній мірі самостійно чи прокоментувати в рамках одного якогось видання. Але є низка питань, з якими роботодавцям доводиться стикатися найчастіше. Тому у цьому спецвипуску прокоментовано найбільш поширеніші питання щодо організації трудових відносин, режимів  робочого часу, відпочинку, розгляду трудових спорів.

ЗМІСТ

Перелік основних документів і скорочень, які використовуються у спецвипуску

Колективний договір

Колективний договір — і обов’язковість, і необхідність

Трудовий договір

Трудовий договір і договір ЦПХ: відмінності в оформленні й оподаткуванні

Робочий час

Гнучкий режим робочого часу

Підсумований облік робочого часу

Ненормований робочий день

Час відпочинку

Робота у святкові та вихідні дні

Особливості перенесення робочих днів

Види додаткових відпусток та особливості їх надання

Поділ, перенесення та відкликання з відпустки

Дисципліна праці

Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві

Заходи дисциплінарного стягнення: особливості та порядок застосування

Трудові спори

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів

Поновлення працівника на роботі за рішенням суду

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Проведення перевірок дотримання законодавства про працю

 

       

© 2016 Заработная плата