Спецвыпуск №2, 2013

ЗАРОБІТНА ПЛАТА: ВІД НАРАХУВАННЯ ДО ВИПЛАТИ

Форми і системи оплати праці підприємства обирають самостійно. Та загальними для всіх є правила її відображення в обліку, оподаткування та виплати. І в цьому спецвипуску ви знайдете низку статей, у яких, серед іншого, розглянуто питання оподаткування грошових та негрошових доходів працівників, виплати заробітної плати готівкою, на платіжну картку та в натуральній формі.

Заробітна плата та її структура
Заробітна плата та її структура ...........................................................................................3
Форми та системи оплати праці ...........................................................................................3
Надбавки, доплати, премії ....................................................................................................6
Державні гарантії у сфері оплати праці
Мінімальна заробітна плата ..................................................................................................8
Відрахування із заробітної плати: законодавчі обмеження ..............................................9
Законодавчі гарантії щодо строків виплати заробітної плати .........................................11
Індексація та компенсація доходів ......................................................................................13
Порядок нарахування компенсації за затримку виплати зарплати ................................13
Індексація зарплати працівників .........................................................................................14
Облік використання робочого часу
Облік використання робочого часу ...................................................................................17
Оподаткування та соціальні внески
Два види доходу — два методи обчислення ПДФО .........................................................20
Визначення ПДФО з грошового доходу ............................................................................20
Визначення ПДФО з негрошового доходу ........................................................................20
Оподаткування заробітної плати за першу половину місяця (авансу) .......................... 24
Облік заробітної плати
Облік витрат на оплату праці за П(С)БО 26 ......................................................................27
Витрати на оплату праці у бухгалтерському обліку .........................................................29
Витрати на оплату праці у податковому обліку ................................................................31
Виплата заробітної плати
Виплата зарплати готівкою .................................................................................................32
Виплата зарплати на картку ...............................................................................................37
Виплата зарплати в натуральній формі ............................................................................41
Облік депонованої заробітної плати ..................................................................................48
Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці
Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці ...................................53
Додатки та зразки .............................................................................................................55

       

© 2016 Заработная плата