Спецвыпуск №4, 2013

Нещасні випадки на виробництві: розслідування та облік

У спецвипуску розглянуто питання обліку та розслідування нещасних випадків на виробництві, порядку реєстрації та обліку гострих професійних захворювань. Низка статей присвячена питанням соціального забезпечення працівників, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві як то нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, виплата одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати, забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Облік і розслідування нещасних випадків

Облік і розслідування нещасних випадків .................................................................................... 3

Гострі професійні захворювання: реєстрація та облік ................................................................. 9

Хронічні професійні захворювання: реєстрація та облік ........................................................... 13

Атестація робочих місць та пільги

Атестація робочих місць за умовами праці ................................................................................ 19

Надання щорічної додаткової відпустки за роботу

із шкідливими та важкими умовами праці ................................................................................. 28

Доплата за роботу з важкими та шкідливими умовами праці .................................................. 31

Нарахування ЄСВ на суму одноразової допомоги працівникам,

які виходять на пенсію на пільгових умовах ............................................................................... 32

Нарахування ЄСВ на суми, які виплачуються померлому працівникові .................................. 32

Оподаткування ЄСВ форменого одягу та спецодягу ................................................................ 33

Оподаткування вартості молока ................................................................................................. 33

Страхові виплати

Допомога по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній із нещасним випадком ..................... 34

Одноразова допомога та щомісячна страхова виплата в разі втрати працездатності .......... 40

Відшкодування витрат на поховання померлого працівника .................................................... 42

Щомісячна страхова виплата особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого ...... 43

Збереження за потерпілим середньомісячного заробітку ........................................................ 47

Соціальне забезпечення

Забезпечення потерпілих путівками за рахунок ФСС від НВВ ................................................ 51

Додаткове харчування потерпілих від нещасного випадку ...................................................... 54

Перевірки

Перевірка страховими експертами ФСС від НВВ профілактики нещасних випадків ............ 56

       

© 2016 Заработная плата