Сплата ПДФО за працівників, які працюють у регіонах

Запитання: 
Підприємство мало філію в м. Тернополі, що була уповноважена на розрахунки з працівниками й самостійно сплачувала ПДФО за себе в бюджет цього міста. Філія в м. Чернігові не була уповноважена на розрахунки з працівниками, зарплату їм платило головне підприємство, яке від свого імені сплачувало ПДФО в бюджет м. Чернігова. Тепер філії ліквідовано, однак у містах залишилося їх майно та працівники, місцем роботи яких визначені підрозділи підприємства в Тернополі та Чернігові. Куди сплачувати ПДФО із зарплати таких працівників? Крім того, підприємство хоче, щоб його інтереси в інших областях представляли окремі особи, але без створення філій чи представництв в інших обласних центрах. Якщо це будуть працівники з місцем роботи в регіоні, то куди сплачувати ПДФО? Якщо представником буде не працівник, а особа за договором цивільно-правового характеру, куди сплачувати ПДФО з її доходу?
Відповідь: 
Пунктом 168.4 ПКУ встановлено, що ПДФО, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України. Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у т. ч. такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі — відокремлений підрозділ). У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку. Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів. Якщо особа виконує роботи (надає послуги) за договором цивільно-правового характеру, то така особа не є найманим працівником, тому ПДФО з доходів такої особи сплачується за місцезнаходженням головного підприємства. Якщо підприємство має представників у регіонах, можливі два варіанти залежно від структури підприємства. Якщо не створено структурного підрозділу в головному підприємстві, працівники якого відповідають за роботу в якомусь із регіонів (їздять туди), то ПДФО перераховується за місцем розташування головного підприємства. Якщо створено структурний підрозділ у структурі головного підприємства, працівники якого відповідають за роботу в якомусь із регіонів (їздять туди чи постійно там перебувають), то ПДФО перераховується від імені головного за місцем розташування такого структурного підрозділу (представництва).

       

© 2016 Заработная плата