Сплата військового збору з орендної плати

В індивідуальній податковій консультації від 29.12.2018 р. N 5509/6/99-99-13-01-01-15/ІПК ДФСУ роз’яснює, що юридична особа перераховує військовий збір, в тому числі утриманий з доходу від надання нерухомого майна в оренду, до державного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України для управління Офісу великих платників податків ДФС.

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.12.2018 р. N 5509/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула запит про надання індивідуальної податкової консультації від [...] N [...] (вх. ДФС N [...] від [...]) щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що нараховується на дохід фізичної особи від надання в оренду нерухомого майна, та повідомляє таке.

Статтею 168 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету, згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 якої податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку - фізичної особи, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.

Згідно з п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів (нерезидентів), підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі - БКУ).

Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

Крім цього, зазначаємо, що відповідно до пункту 64.7 статті 64 ПКУ великий платник податків (далі - ВПП) зобов'язаний стати на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП (далі - Офіс ВПП) та за неосновним місцем обліку в Офісі ВПП або його територіальних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням Офісу ВПП або його територіальних підрозділів об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого ВПП.

Отже, якщо юридична особа - ВПП нараховує фізичній особі доходи у вигляді орендної плати за нежитлове приміщення, то податок на доходи фізичних осіб з такого доходу перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням цієї юридичної особи на рахунки для територіальних органів офісу ВПП.

Одночасно відповідно до пп. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Військовий збір сплачується (перераховується) згідно з п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ і належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (п. 29.2 ст. 29 БКУ).

При цьому оскільки військовий збір в повній мірі зараховується до державного бюджету, а окремі норми п. 168.4 ст. 168 ПКУ регламентують порядок перерахування податку до місцевого бюджету, то дані норми для військового збору не можуть бути застосовані.

Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір, в тому числі утриманий з доходу від надання нерухомого майна в оренду, до державного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України для управління Офісу великих платників податків ДФС.

При цьому ст. 127 ПКУ передбачена відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

        

© 2016 Заработная плата