Спосіб ознайомлення зі зміною розміру окладу

Запитання: 
В якому документі працівники мають поставити підпис про ознайомлення з підвищенням окладу: в наказі чи особовій картці?
Відповідь: 
Насамперед зауважимо, що зміна посадового окладу є зміною розміру оплати за виконану роботу, який є істотною умовою праці. Якщо такі зміни відбуваються за ініціативою роботодавця, працівник має бути повідомлений про це не менш як за два місяці до їх запровадження (ст. 103 КЗпП), навіть незважаючи на те що вони не погіршують фінансового становища працівників. Відповідно до ст. 32 КЗпП про зміну істотних умов праці працівники мають бути повідомлені не менш як за два місяці, тож з цією метою потрібно видати наказ про внесення до штатного розпису відповідних змін або про затвердження штатного розпису в новій редакції. З цим наказом слід ознайомити всіх працівників, яких стосуються зміни, під підпис. Щодо особової картки ф. № П-2 нагадаємо, що її форма затверджена наказом Держкомстату та Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656. Особові картки мають вестися на всіх працівників підприємства незалежно від їх статусу, тобто як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Особова картка ф. № П-2 складається з п’яти розділів: розділ І «Загальні відомості», розділ ІІ «Відомості про військовий облік», розділ ІІІ «Професійна освіта на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця)», розділ ІV «Призначення і переведення», розділ V «Відпустки» та рядків «Додаткові відомості» й «Дата і причина звільнення (підстава)», до якого інформація вноситься в день звільнення. У ньому зазначаються відомості, що точно відповідають наказу, з формулюваннями із КЗпП та з посиланням на пункт і статтю. Після внесення цих даних інформація підтверджується підписом працівника та фахівця відділу кадрів. Крім підписів в особовій картці, які свідчать про закінчення трудових відносин, працівники під час роботи проставляють їх також у розділі ІV «Призначення і переведення». У свою чергу, він заповнюється працівником відділу кадрів на підставі виданих наказів з особового складу, де вказується інформація про прийняття на посаду та подальше переведення працівника, коди професії, посади згідно з КП. Із кожним записом, що вноситься до трудової книжки (вкладиша), відповідно до наказу про призначення чи переведення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особовій справі, в якій має повторюватися запис із трудової книжки (п. 2.5 Інструкції № 58). Звертаємо увагу, що наявність підписів працівників в особових картках ф. № П-2 є предметом перевірки інспекторів праці, тож кадровикам слід бути уважними під час їх заповнення та контролювати вчасне внесення працівниками підписів. Водночас у порядку заповнення особової картки не йдеться про внесення до неї даних, що стосуються зміни розмірів посадових окладів. На думку автора, їх внесення не є обов’язковим, проте не заборонено законодавством. У разі потреби ця інформація все ж може бути вказана в особовій картці, однак пам’ятайте, що якщо на підприємстві посадові оклади встановлені на рівні мінімальної заробітної плати, таких записів буде чимало. Тож перевірте, чи достатньо місця в розділі для внесення таких змін і на що це впливатиме. Отже, як відсутність, як і наявність такого запису, не буде порушенням порядку ведення особової картки ф. № П-2, адже він містить вимогу лише щодо ознайомлення працівника із записом у трудовій книжці, а інформацію, що стосується зміни розміру посадового окладу, до трудової книжки не вносять.

       

© 2016 Заработная плата