Узагальнюючі консультації від Мінфіну

Наказом від 06.07.2018 р. № 602 Мінфін затвердив:

Узагальнюючу податкову консультацію щодо справляння плати за землю у разі оренди площі у багатоквартирному будинку;

Узагальнюючу податкову консультацію щодо сплати земельного податку власником нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, права на яку у такої особи не оформлені;

Узагальнюючу податкову консультацію щодо справляння земельного податку з фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку.

У першій дається відповідь на запитання: «Чи має юридична особа чи фізична особа сплачувати плату за землю у разі оренди площі як житлового, так і нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку?». Мінфін доходить висновку, що «орендар як житлового, так і нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку безпосередньо не набуває прав власності чи користування земельними ділянками, які б підлягали державній реєстрації за таким орендарем відповідно до законодавства. Отже, підстав для нарахування та сплати плати за землю (у формі земельного податку чи орендної плати за землю державної чи комунальної власності) як у платника податку у нього не виникає».

У другій дається відповідь на запитання: «Чи повинна особа сплачувати земельний податок у випадку, якщо вона є власником нерухомого майна (в тому числі у багатоквартирному будинку), що розташоване на земельній ділянці права на яку у такої особи не оформлені?». Мінфін доходить висновку, що «особу, яка володіє нерухомим майном, що розташоване на земельній ділянці, права на яку для такої особи не оформлені, не можна вважати платником земельного податку в розумінні статті 269 ПКУ до моменту виникнення відповідних прав такої особи на цю земельну ділянку відповідно до запису, сформованого у Державному земельному кадастрі у порядку визначеному законом. До такого моменту зазначена особа відповідно до вимог Податкового кодексу України не повинна сплачувати земельний податок».

У третій дається відповідь на запитання: «Чи має сплачуватись земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані (а) будівлі (споруди), їх частини, або (б) нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках, фізичною особою – підприємцем, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і використовує такі будівлі (споруди), їх частини або приміщення для провадження господарської діяльності?». Мінфін доходить висновку, що «фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об'єктами, не повинен сплачувати земельний податок. Разом із тим, абзац 4 пункту 297.1 статті 297 ПКУ не передбачає звільнення від земельного податку для фізичної особи підприємця – платника єдиного податку у випадку, коли обов’язок по сплаті податку виникає у нього як у співвласника багатоквартирного будинку у складі витрат на управління».

        

© 2016 Заработная плата