Відображення робітників у штатному розписі

Запитання: 
На підприємстві працюють робітники різних розрядів. Чи потрібно і як їх відображати у штатному розписі? Як вносити запис до трудової книжки про прийняття на роботу, наприклад, електрогазозварника 4-го розряду?
Відповідь: 
У кваліфікаційних характеристиках окремих професій, що містяться у відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), передбачено встановлений для окремої професії діапазон кваліфікаційних розрядів. Однак є певні професії, яким кваліфікаційні розряди не встановлюються. Наприклад, для електрогазозварника (код Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010; далі — КП) 7212) відповідно до кваліфікаційної характеристики цієї професії, яка міститься у Випуску 42 «Оброблення металу» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 р. № 120, встановлено діапазон кваліфікаційних розрядів з 2-го до 8-го. Це зумовлено специфікою професії та рівнем складності робіт, виконання яких передбачено для цієї професії. Для присвоєння/підвищення розряду, як правило, проводиться кваліфікаційна атестація робітників на підприємстві. Основним документом, яким вона регулюється, є Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. № 201/469 (далі — Положення № 201/469). Разом з тим зауважимо, що окремі питання кваліфікаційної атестації та порядку присвоєння кваліфікаційних розрядів визначені і в Загальних положеннях розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, де зазначається, що кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим робітникам, які успішно виконують професійні завдання та обов’язки, норми праці й вимоги робітничої інструкції та пройшли відповідне професійне навчання. А також вказується, що присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюють кваліфікаційні комісії в ході кваліфікаційної атестації. Кваліфікаційні комісії мають присвоювати розряди, що передбачені відповідними кваліфікаційними характеристиками, та враховувати кваліфікаційні вимоги, передбачені для окремих розрядів. Для найнижчого (2-го) розряду за професією «Електрогазозварник» встановлено такі вимоги: повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. Для присвоєння більш високих розрядів вимагається професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та певний стаж роботи за професією «Електрогазозварник» попереднього розряду. Для наступних вищих розрядів вимогою є наявність професійно-технічної освіти. Після проведеної кваліфікаційної атестації до трудової книжки працівника вноситься запис про присвоєння або підвищення кваліфікаційного розряду. Також це є підставою для встановлення до заробітної плати працівника доплати у відповідному розмірі, яка визначається у відсотках до тарифних ставок (посадових окладів). Крім того, зауважимо, що Загальними положеннями ДКХП встановлено, що особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, визначених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та якісно й у повному обсязі виконують покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, прийняті на відповідну роботу. Наголосимо також, що нерідко виникають запитання з приводу прийняття або переведення працівника без проведення кваліфікаційної атестації на підставі частини третьої ст. 64 Господарського кодексу України. Нею передбачено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Оскільки такий процес не заборонений, то, на думку автора, прийняття/переведення без проведення атестації можливе, якщо у штатному розписі підприємства передбачена відповідна посада. Проте зауважимо, що розряди є тими характеристиками професій, які, на перший погляд, можуть суттєво не змінювати завдання й обов’язки працівника, але вони змінюють його відповідальність, права та методи керівництва. А отже, і розмір заробітної плати залежно від певного розряду буде більшим. Тож для уникнення додаткових запитань з боку контролюючих органів підприємствам все ж варто проводити кваліфікаційну атестацію. Додамо також, що робітничі професії відображаються у штатному розписі за тими ж правилами, що й решта посад.

       

© 2016 Заработная плата