Вихід на роботу в перенесені робочі дні перед відпусткою

Запитання: 
Чи повинен працівник виходити на роботу 23.06.2018 р., якщо в період з 25.06.2018 р. по 02.07.2018 р. він перебуватиме у щорічній відпустці?
Відповідь: 
Щороку КМУ з метою створення сприятливих умов для відзначення святкових і неробочих днів, які припадають за день до вихідних або через день після них, приймає розпорядження про перенесення робочих днів. Воно має рекомендаційний характер і дає керівникам підприємств змогу відповідним чином змінювати дні роботи, однак остаточне рішення щодо (не)перенесення робочих днів приймають безпосередньо вони самі. Так, роботодавці мають право з урахуванням думки трудового колективу приймати рішення про перенесення інших робочих днів, ніж ті, що рекомендовані для перенесення КМУ, або ж не переносити їх. Остаточне рішення про перенесення робочих днів на конкретному підприємстві оформляється наказом керівника. У ньому зазначається змінений графік роботи підприємства та норма тривалості робочого часу в місяцях, у яких передбачається перенесення робочих днів. Змінений графік роботи поширюється на всіх працівників підприємства, відповідно всі дії щодо надання відпусток чи виходу на роботу мають здійснюватися з урахуванням цього графіка. Нагадаємо, що про перенесення робочих днів працівники мають бути попереджені за два місяці (ст. 67 КЗпП). Зважаючи на зміст запитання, на підприємстві також прийнято рішення про перенесення робочих днів, оскільки йдеться про роботу в суботу, 23.06.2018 р. У працівника відпустка починається з 25.06.2018 р., тому для нього зазначена субота також є робочим днем, як і для всіх інших працівників. Отже, цього дня він має вийти на роботу. Зауважимо, що відсутність працівника на роботі 23.06.2018 р. без поважної причини може розглядатися як прогул.

       

© 2016 Заработная плата