Використання посади «Начальник фінансово-економічного відділу»

Запитання: 
Чи допускається застосування назви посади «Начальник фінансово- економічного відділу»?
Відповідь: 
Класифікатор професій призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час внесення записів про роботу до трудових книжок працівників. Професійні назви робіт, наведені в КП, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій. Якщо переглянути КП, то такої професійної назви роботи, як «Начальник фінансово-економічного відділу», ми не знайдемо. Однак якщо правильно застосовувати норми КП, то можна розшити базову назву роботи, адже додатком В (обов’язковий) до КП передбачено можливість розширення назв професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено КП або нормативно-правовими актами (примітка 2 до додатка В), а також використання похідних слів до професій (професійних назв робіт). Згідно з нормами КП розширювати можна лише професійні назви робіт, передбачені КП, тож для початку необхідно визначитися з базовою професійною назвою роботи, яку можна буде за потреби розширити. Такими назвами є лише чотири професійні назви роботи «Начальник відділу», які відрізняються тільки кодами КП: «Начальник відділу» (код КП 1221.2); «Начальник відділу» (код КП 1223.2); «Начальник відділу» (код КП 1229.7); «Начальник відділу» (код КП 1235). Тож постає питання, назву посади з яким кодом слід обрати у випадку, що розглядається. Зауважимо, що це залежатиме від галузевої належності підприємства та сфери його діяльності. Отже, назва «Начальник відділу» з кодом КП 1221.2 належить до начальників (інших керівників) та майстрів виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі; кодом КП 1223.2 — до начальників (інших керівників) та майстрів дільниць (підрозділів) у будівництві; кодом КП 1229.7 — до керівників інших основних підрозділів в інших сферах діяльності; кодом КП 1235 — до керівників підрозділів матеріально-технічного постачання. Зважаючи на це, доцільно обрати ту базову професійну назву роботу відповідно до КП, що відповідатиме певним запитам. Зазвичай, якщо не підходять наведені сфери діяльності, розширюється назва посади «Начальник відділу» (код КП 1229.7). У випадку, наведеному в запитанні, такий варіант також можливий, проте пам’ятайте, що розширювати можна лише професійну назву роботи, передбачену КП. З огляду на зазначене, розширення задля уточнення виконуваних робіт та сфери діяльності відділу застосовуватиметься саме до назви «Начальник відділу» з кодом КП 1229.7. Тому ця назва матиме нове найменування — «Начальник відділу фінансово-економічного». Це не зовсім звично, але чітко відповідає вимогам КП. Разом з тим нагадаємо, що код КП до нової назви застосовуватиметься той самий, що й до базової назви — 1229.7.

       

© 2016 Заработная плата