Вимоги щодо безпеки під час роботи з комп’ютерами

Наказом Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 р.  № 207 затверджено Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. Ці Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі. Вони є підзаконним актом з питань охорони праці, тож не обмежують права роботодавця встановлювати більш жорсткі та/або спеціальні вимоги безпеки і захисту здоров’я та життя працівників під час роботи з екранними пристроями, якщо це не суперечить чинному законодавству.       

© 2016 Заработная плата