Включення профспілкових внесків у витрати

В індивідуальній податковій консультації від 28.02.2019 р. № 803/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФСУ роз’яснила, що членські внески працівників — членів профспілки є виключно витратами працівників, які за дорученням таких працівників автоматично перераховуються платником податку на прибуток до профспілки. Тобто платник податку на прибуток в даному випадку виступає посередником між працівником — членом профспілки та самою профспілкою. Виходячи з викладеного, він не може включити ці внески до складу витрат на пп. 140.5.9 ПКУ.

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.02.2019 р. N 803/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань оподаткування членських внесків, перерахованих на рахунок первинної профспілкової організації, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначено Законом України від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі - Закон N 1045).

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та ведуть свою діяльність на підставі статуту.

Абзацом третім ст. 42 Закону N 1045 встановлено, що за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01 2004 N 5, членські профспілкові внески працівників не включаються до фонду оплати праці.

Таким чином, членські внески працівників - членів профспілки є виключно витратами працівників платника податку, які за дорученням таких працівників автоматично перераховуються платником податку до профспілки. Тобто платник податку в даному випадку виступає посередником між робітником - членом профспілки та самою профспілкою.

Виходячи з викладеного вище, положення пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не поширюється на операції з перерахування профспілковій організації роботодавцем членських внесків робітників - членів профспілки відповідно до їх заяв у разі, якщо такі внески не враховуються у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування такого роботодавця.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 



       

© 2016 Заработная плата