Врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження

У листі від 22.11.2017 р. N 2779/0/101-17 Мінсоцполітики роз’яснює питання врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження.

Зазначається, що у випадку, коли час відрядження працівникові оплачувався виходячи із середньої заробітної плати, то ні суми цього середнього заробітку, ні дні, за які він зберігається, не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати виходячи із двох місяців.

Зустрічне запитання: а де написано, що відрядження працівникові має оплачуватися виходячи із середньої заробітної плати?

У ст. 121 КЗпП сказано, що «працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку». «…не може бути нижчим середнього заробітку» це не те саме, що «за відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток», як було раніше. Час відрядження — це робочий час працівника і йому за цей час має нараховуватися зарплата, як звичайно. Але потім її слід порівняти із середньою за два попередні місяці і лише якщо вона буде менше середньої, слід провести доплату до середньої. Тому норма п. 4 Порядку № 100, в якій сказано, що при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника, зокрема, за час відрядження, є дуже і дуже спірною.

Якщо працівнику виплачену зарплату за час відрядження і проведено доплату до середньої, то це не середня зарплата за час відрядження.

Крім того Мінсоцполітики зазначає, що у разі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премію за цей період не нараховують.

Зустрічне запитання: а де це написано? У ст. 121 КЗпП сказано, що «працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку». Час відрядження — це робочий час працівника і йому за цей час має нараховуватися зарплата, в т.ч. премії як звичайно. У будь-якому разі за Законом про оплату праці у нас договірне регулювання оплати праці (крім бюджетників), а тому підприємство вправі самостійно визначати, коли, кому, за що і в яких розмірах платити премії.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.11.2017 р. N 2779/0/101-17

Щодо врахування премії при обчисленні середньої зарплати для оплати днів відрядження

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премії при обчисленні середньої заробітної плати для оплати днів відрядження згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100 (далі - Порядок), та повідомляє.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати днів відрядження провадиться відповідно до пункту 2 Порядку виходячи із виплат за два місяці, що передують місяцю направлення у відрядження.

Відповідно до пункту 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження враховуються: оклад (тарифна ставка), доплати та надбавки, премії, які не носять разового характеру, тощо.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Згідно з пунктом 4 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються, зокрема, виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

Отже, у випадку, коли час відрядження працівникові оплачувався виходячи із середньої заробітної плати, то ні суми цього середнього заробітку, ні дні, за які він зберігається, не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати виходячи із двох місяців.

Що стосується нарахування премії за час відрядження, то відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України за роботу в період відрядження має виплачуватись заробітна плата згідно з умовами трудового договору, в тому числі нараховуватись премії, якщо вони передбачені цими умовами. Якщо за період відрядження нарахована заробітна плата нижче середньої заробітної плати, обчисленої згідно із законодавством, тоді виплачується середня заробітна плата.

У разі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премію за цей період не нараховують.

 

Директор Департаменту

О. Товстенко       

© 2016 Заработная плата