Введення до штатного розпису посади, не передбаченої КП

Запитання: 
До штатного розпису вводиться нова посада «Інспектор з приватних дозволів», проте у Класифікаторі професій є тільки назва посади «Інспектор». Чи можна у штатному розписі розширити цю назву? Чи потрібно розширену назву брати в дужки?
Відповідь: 
Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП) такої професійної назви роботи, як «Інспектор з приватних дозволів», не передбачено. Однак КП визначено професійну назву роботи «Інспектор» з двома різними кодами КП — 3439 та 2490. Звичайно, для того щоб правильно його обрати, потрібно з’ясувати, чим вони відрізняються. Професійна назва роботи з кодом 3439 належить до класифікаційного угруповання КП «Інші технічні фахівці в галузі управління», а з кодом 2490 — до «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання». А отже, відповідно до класифікаційних угруповань вони належать до різних класифікацій професій. «Інспектор» з кодом 3439 — до фахівців, а «Інспектор» з кодом 2490 — до професіоналів. Тому, зважаючи на структуру підприємства та підпорядкованість інспектора, й залежатиме вибір назви посади з відповідним кодом. Зауважимо, що КП містить ще декілька професійних назв робіт, але зі словами, що записані в дужках: інспектор (з дипломом спеціаліста) — код КП 2423, інспектор (органи внутрішніх справ) — код КП 3451, інспектор (пенітенціарна система) — код КП 2424, інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра) — код КП 3452, інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) — код КП 3449. Як бачимо, вони також різняться за своєю класифікацією, тому під час обрання назви роботи на це слід звертати увагу. Усі ці посади належать до професіоналів та фахівців у сфері правоохоронної діяльності, однак, зважаючи на посаду, зазначену в запитанні, стає зрозуміло, що використовувати їх немає сенсу. Тому повернемося до вищезазначеної назви «Інспектор» та її розширення. Відповідно до примітки 2 додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП чи відповідних законодавчо-правових актах. Тобто не слід застосовувати, наприклад, «Інспектор з біржових операцій», якщо в КП передбачено професійну назву роботи «Фахівець з біржових операцій» (код КП 3411) або «Інспектор з електрозв’язку» замість «Технік з електрозв’язку» (код КП 3114) тощо. В інших випадках ця професійна назва роботи, безумовно, може бути розширена уточнювальними (примітка 2) словами. Щодо застосування дужок у такій назві посади, як «Інспектор з приватних дозволів», зазначимо, що дійсно, у деяких назвах професій, наведених у КП, використовуються дужки. У них може бути зазначена складова професійної назви роботи, вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи або споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах класифікаційної групи. Проте зауважимо, що йдеться саме про дужки в назвах посад, передбачених КП. Розширення назви посади відбувається за потребою підприємства та зумовлено тим, що в КП ця посада (назва роботи) не передбачена. Таким чином, застосування дужок у цьому випадку є недоцільним. Після обрання назви роботи постане питання щодо розроблення посадової інструкції для посади «Інспектор з приватних дозволів». Звичайно, оскільки ця назва створена підприємством, кваліфікаційну характеристику та посадові обов’язки для цієї професії йому потрібно розробити самостійно. Це можна зробити скориставшись допомогою п. 6 Загальних положень Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

       

© 2016 Заработная плата