Запис у трудову про військову службу

У листі від 04.04.2018 р. N 156/0/22-18 Мінсоцполітики зазначає, що записи про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві. Тобто записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

Якщо слідувати викладеному в листі, що в трудову не слід вносити й запис про строкову службу працівника (про службу в АТО взагалі мовчимо), якщо на момент призову він працював на підприємстві і в ній був запис про прийом  на роботу.

Вважаємо, що той факт, що Інструкція про трудові книжки, яка розроблена за зразком радянської, не передбачає можливості запису про військову службу під час роботи, не означає, що такий запис не можна зробити.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.04.2018 р. N 156/0/22-18

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто ваш лист [...] і в межах компетенції повідомляється наступне.

Відповідно до положень пункту 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за N 110 (далі - Інструкція), до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів, зокрема записи про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.

Передбачені цим пунктом записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

У вашому випадку відомості про військову службу до трудової книжки не заносяться.

Крім цього, звертаємо увагу, що період проходження військової служби не може підтверджуватися відповідними записами, занесеними до трудових книжок працівників.

Відповідно до частини першої статті 48 Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Принагідно інформуємо, що документом для підтвердження проходження військової служби є військовий квиток.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

 

Директор Юридичного департаменту

О. Туліна       

© 2016 Заработная плата